Askim

Opprettet 1992. Sognet omfatter kommunene Marker, Rømskog, Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Skiptvet, Rakkestad samt poststedene Knapstad og Tomter i Hobøl kommune, og dessuten poststedet Hemnes i Aurskog-Høland kommune. ca 2.859 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer og etter kommune

Menigheten har et eget nettsted, se http://askim.katolsk.no/

E-post Askim(at)katolsk(dot)no

Mariakirken

Kirkevigsel 30. mai 2003. Se billedserier fra kirkeinnvielsen, fra innvielsen av presteboligen 17. oktober 2004 og fra innvielsen av glassmaleriene 5. desember 2004.

Adresse Furusethveien 2, 1811 Askim Telefon 69 88 96 71 Telefax 69 88 96 71 Bankkonto 0530.09.75706 Bankkonto 1100.30.09078; organisasjonsnummer 984 655 975
Messetider

Sogneprest:
p. Piotr Pisarek O.M.I. (fra 8. september 1999 – bor i Fredrikstad)
Menighetsråd (fra 30. september 2012):
Sognepresten (formann)
Laila Frøyset (leder) Adresse David Blidsgt. 26, 1850 Mysen Telefon 900 76 142
Arne Larsen (nestleder)
Vidar Olaussen (sekretær)
Małgorzata Jożwicka, Michał Babinski, Jolanta Wacko, Rafał Laczek, Anna Eidsaa, Lilly Nguyen, My Trang Tran, Jose Richard II Reyes, Jolanta Navdahl, Ivanka Vučić, Roy Hagen (medlemmer)
Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.
Finansråd:
Sognepresten, Adam Babinski, Samuel Pa Harding, Vidar Olaussen
Barnegruppe:
Bankkonto 1100.10.16654
Anna Harding (leder) Adresse Kykkelsrudveien 31, 1815 Askim Telefon 958 37 660
LUKAS (Lokallag for Unge Katolikker i Askim):
Bankkonto 1100.11.07323; organisasjonsnummer 985 143 110
Tommy Phan (leder) Adresse Grønlundveien 6, 1809 Askim Telefon 466 31 792
Katekeselag:
Bankkonto 0530.09.75706
Sognepresten

Mariaholm (kapell)

Adresse Stegenveien 1143, 1820 Spydeberg Telefon 69 83 97 50