Askim

Opprettet 1992. Sognet omfatter kommunene Marker, Rømskog, Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Skiptvet, Rakkestad samt poststedene Knapstad og Tomter i Hobøl kommune, og dessuten poststedet Hemnes i Aurskog-Høland kommune. ca 2.859 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har et eget nettsted, se http://askim.katolsk.no/

E-post Askim(at)katolsk(dot)no

Mariakirken

Kirkevigsel 30. mai 2003. Se billedserier fra kirkeinnvielsen, fra innvielsen av presteboligen 17. oktober 2004 og fra innvielsen av glassmaleriene 5. desember 2004.

Adresse Furusethveien 2, 1811 Askim Telefon 901 29 621 Bankkonto 0530.09.75706 Bankkonto 1100.30.09078; org,nr. 984 655 975
Messetider

Sogneprest:
p. Piotr Pisarek O.M.I. (fra 8. september 1999 – bor i Fredrikstad)
Menighetsråd (fra 27. april 2016):
Sognepresten (formann)
Pa Samuel Harding (leder) Adresse  Kykkelsrudveien 31, 1815 Askim Telefon  911 91 381
Elzbieta Thorsen (nestleder)
Vidar Olaussen (sekretær)
Anna Eidsaa, Jan Kostyra, Barbara Lipnicka, Jolanta Navdahl, Edward Wit, Kim Truong Le, Stefan Fongen, José Richard II Reyes (faste medlemmer)
Arne Larsen, Tommy Hoang Holm, Hoang Van Nguyen (varamedlemmer)
Pastoralrådsrepresentanter:
Pa Samuel Harding
Finansråd:
Sognepresten, Adam Babinski, Roy Hagen, Jan Kostyra, Tommy Hoang Holm
Barnegruppe:
Bankkonto 1100.10.16654
Julia Navdahl (leder) Adresse  Moenslia 4, 1813 Askim Telefon  482 06 513
LUKAS (Lokallag for Unge Katolikker i Askim):
Bankkonto 1100.11.07323; organisasjonsnummer 985 143 110
Trieu Vy Nguyen (leder) Adresse Drammensveien 31, 1808 Askim Telefon 468 48 899
Katekeselag:
Bankkonto 0530.09.75706
Sognepresten

Mariaholm (kapell)

Adresse Stegenveien 1143, 1820 Spydeberg Telefon 69 83 97 50

av Webmaster publisert 02.12.2010, sist endret 27.01.2018 - 20:41