Askim

Opprettet 1992. Sognet omfatter kommunene Marker, Rømskog, Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Skiptvet, Rakkestad samt poststedene Knapstad og Tomter i Hobøl kommune, og dessuten poststedet Hemnes i Aurskog-Høland kommune. ca 2.859 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer og etter kommune

Menigheten har et eget nettsted, se http://askim.katolsk.no/

E-post Askim(at)katolsk(dot)no

Mariakirken

Kirkevigsel 30. mai 2003. Se billedserier fra kirkeinnvielsen, fra innvielsen av presteboligen 17. oktober 2004 og fra innvielsen av glassmaleriene 5. desember 2004.

Adresse Furusethveien 2, 1811 Askim Telefon 901 29 621 Bankkonto 0530.09.75706 Bankkonto 1100.30.09078; org,nr. 984 655 975
Messetider

Sogneprest:
p. Piotr Pisarek O.M.I. (fra 8. september 1999 – bor i Fredrikstad)
Menighetsråd (fra 4. juni 2014):
Sognepresten (formann)
Laila Frøyset (leder) Adresse David Blidsgt. 26, 1850 Mysen Telefon 900 76 142
Roy Hagen (nestleder)
Vidar Olaussen (sekretær)
Małgorzata Jożwicka, Michał Babinski, Rafał Laczek, Anna Eidsaa, Jose Richard II Reyes, Jolanta Navdahl, Ivanka Vučić (medlemmer)
Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.
Finansråd:
Sognepresten, Adam Babinski, Samuel Pa Harding, Vidar Olaussen
Barnegruppe:
Bankkonto 1100.10.16654
Anna Harding (leder) Adresse Kykkelsrudveien 31, 1815 Askim Telefon 958 37 660
LUKAS (Lokallag for Unge Katolikker i Askim):
Bankkonto 1100.11.07323; organisasjonsnummer 985 143 110
Trieu Vy Nguyen (leder) Adresse Drammensveien 31, 1808 Askim Telefon 468 48 899
Katekeselag:
Bankkonto 0530.09.75706
Sognepresten

Mariaholm (kapell)

Adresse Stegenveien 1143, 1820 Spydeberg Telefon 69 83 97 50

av Webmaster publisert 02.12.2010, sist endret 19.08.2015 - 10:52