Askim

Opprettet 1992. Sognet omfatter i Viken fylke kommunene Marker, Rakkestad, og Indre Østfold kommune med unntak av poststedene Knapstad og Tomter, og dessuten i Aurskog-Høland kommune områdene Hemnes og Rømskog. 2.068 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har et eget nettsted, se http://askim.katolsk.no/

E-post Askim(at)katolsk(dot)no

Mariakirken

Kirkevigsel 30. mai 2003. Se billedserier fra kirkeinnvielsen, fra innvielsen av presteboligen 17. oktober 2004 og fra innvielsen av glassmaleriene 5. desember 2004.

Adresse Furusethveien 2, 1811 Askim Telefon 901 29 621 Bankkonto 0530.09.75706 Bankkonto 1100.30.09078; org,nr. 984 655 975
Messetider

Sogneprest:
p. Piotr Pisarek O.M.I. (fra 8. september 1999 – bor i Fredrikstad)
Menighetsråd (fra 23. mai 2018 – 2020):
Sognepresten (formann)
Elzbieta Thorsen (leder) Adresse  Høyvold 9, 1811 Askim,Telefon   479 06 181
Arne Larsen  (nestleder)
Vidar Olaussen (sekretær)

Anna Eidsaa, Jan Kostyra, Jolanta Navdahl, José Richard II Reyes, Tommy Hoang Holm (faste medlemmer)

Pastoralrådsrepresentanter:
Elzbieta Thorsen 
Finansråd:
Sognepresten, Pa Samuel Harding, Adam Babinski, Roy Hagen, Jan Kostyra
Barnegruppe:
Bankkonto 1100.10.16654
Julia Navdahl (leder) Adresse  Moenslia 4, 1813 Askim Telefon  482 06 513
LUKAS (Lokallag for Unge Katolikker i Askim):
Bankkonto 1100.11.07323; organisasjonsnummer 985 143 110

Chi Nguyen (leder) Adresse Museumsveien 28 C, 1809 Askim Telefon 414 85 531

Katekeselag:
Bankkonto 0530.09.75706
Sognepresten

Mariaholm (kapell)

Adresse Stegenveien 1143, 1821 Spydeberg
Henvendelser og bestillinger:Telefon 23 21 95 00

av Webmaster publisert 02.12.2010, sist endret 10.01.2020 - 14:23