Messetider i julen for St. Maria menighet, Askim

Messetider for julen 2017

24.12.2017 4. søndag i Advent – Julaften
kl. 12.30 høymesse
kl. 21.00 midnattsmesse/ julegudstjeneste

25.12.2017 1. Juledag
kl. 12.30 høymesse
kl. 14.00 messe på polsk

26.12.2017 2. Juledag
kl. 12.30 messe
kl. 16.00 messe på kroatisk

27.12.2017 Onsdag i Juleoktaven
kl. 18.30 messe

31.12.2018 Hl. Familie fest – Nyttårsaften
kl. 13.00 Takksigelsesmesse


ANNO DOMINI 2018

01.01.2018 Nyttårsdag
kl. 13.00 høymesse

03.01.2018 onsdag
kl. 17.00 messe på engelsk
kl. 18.30 messe på norsk

06.01.2018 Herrens Åpenbaring
kl. 11.00 høytidsmesse deretter katekese

07.01.2018 Herrens Dåp
kl. 14.00 messe på vietnamesisk
kl. 12.30 høymesse