Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2019

Palmesøndag, 14. april 2019 (messebok, side 222)

Kl. 12.30 – høymesse med vigsel av palmegrener og prosesjon til kirken

Kl. 14.00 – messe på polsk (msza po polsku z poswieceniem palm)

 

Tirsdag, 16. april 2019

Kl. 18.00 Oljevigselsmesse i St. Olav domkirke i Oslo

 

Onsdag, 17. april 2019

Kl. 11.00 messe på norsk

Kl. 16.00 retrett på vietnamesisk

 

Skjærtorsdag, 18. april 2019
Feirer vi aftenmesse til minne om Herrens hellige nattverd (m.s. 271)

Kl. 16.00 høymesse

 

Langfredag, 19. april 2019
Faste- og abstinensdag (Fastebud fra 18-60 år og abstinensbud fra fylt 14 år)

Kl. 19.00 langfredagsliturgi

- Herrens lidelseshistorie (Joh 18 ff, m. s. 285)

- Forbønnene

- Tilbedelse av korset

- Utdeling av den hellige Kommunion

 

Påskeaften, 20. april 2019

Kl. 11.00 og kl. 12.00 - VELSIGNELSE AV PÅSKEMAT

(Poświecenie pokarmów wielkanocnych)

Kl. 18.00 påskevigilien med dåp

Vi smales til minne og feiring av Herrens oppstandelse.

Vi begynner med vigslingen av ilden og påskelyset. (m. s. 313)

Kl. 20.00 messe på engelsk

 

1. Påskedag, 21. april 2019 - Høytiden for Herrens oppstandelse. (Messeboken, s. 351)

Kl. 12.30 høymesse

Kl. 14.00 messe på polsk (msza święta w języku polskim)

 

2. Påskedag, 22. april 2019

Kl. 12.30 høymesse

Kl. 16.00 messe på kroatisk

  

Anledning til skriftemål: (okazja do spowiedzi świętej)

lørdag, den 6. april: fra kl. 10.30 – 13.00

onsdag, den 10. april: fra kl. 17.00 – 18.30

Også: hver gang før messen, eller etter avtale med presten.

 

Barmhjertighetssøndag, 28. april 2019

Kl. 12.30 – høymesse

Kl. 14.00 – messe på polsk (msza po polsku)

 

 

 

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 16.04.2019 - 14:50