Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2018

 

Palmesøndag, 25. mars 2018 (messebok, side 222)
Kl. 12.30 – høymesse med vigsel av palmegrener og prosesjon til kirken
Kl. 14.00 – messe på polsk (msza po polsku z poswieceniem palm)

Tirsdag, 27. mars 2018
Kl. 18.00 Oljevigselsmesse i St. Olav domkirke i Oslo

Onsdag, 28. mars 2018
Kl. 11.00 messe på norsk
Kl. 16.00 retrett på vietnamesisk


HELLIGE TRIDUUM:

Skjærtorsdag, 29. mars 2018
Kl. 16.00 høymesse
Skjærtorsdag feirer vi aftenmesse til minne om Herrens hellige nattverd (m.s. 271)


Langfredag, 30. mars 2018

Faste- og abstinensdag (Fastebud fra 18-60 år og abstinensbud fra fylt 14 år)

kl. 19.00 langfredagsliturgi
- Herrens lidelseshistorie (Joh 18 ff, m. s. 285)
- Forbønnener
- Tilbedelse av korset
- Utdeling av den hellige Kommunion

Påskeaften, 31. april 2018
Kl. 11.00 VELSIGNELSE AV PÅSKEMAT
(Poświecenie pokarmów wielkanocnych)
Kl. 18.00 påskevigilien med dåp
samles vi til minne og feiring av Herrens oppstandelse.
Vi begynner med vigslingen av ilden og påskelyset. (m. s. 313)

Høytiden for Herrens oppstandelse. (Messeboken, s. 351)
1. Påskedag, 1. april 2018

Kl. 10.00 messe på vietnamesisk
Kl. 12.30 høymesse
Kl. 14.00 messe på polsk (msza święta w języku polskim)

2. Påskedag, 2. april 2018
Kl. 11.00 på litauisk
Kl. 12.30 høymesse på norsk
Kl. 16.00 på kroatisk

Barmhjertighetssøndag, 8. april 2018
Kl. 12.30 – høymesse
Kl. 14.00 – messe på polsk (msza po polsku)

 

Anledning til skriftemål: (okazja do spowiedzi świętej)

Lørdag, den 17. mars: fra kl. 10.30 – 13.00
Onsdag, den 21. mars: fra kl. 17.00 – 18.30

Også mulig før messen, eller etter avtale med presten.

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 22.06.2018 - 13:37