St. Paul menighet i Bergen

Av Gunnar Wicklund-Hansen. Artikkelen har vært trykket i kirkebladet "Broen", og var den første i serien "Våre menigheter".

Vår menighet dekker et stort område, størstedelen av Hordaland og hele Sogn og Fjordane. Det blir omtrent som hele landet Belgia. Tenk dere da at Belgia skulle ha ett eneste menighetssentrum! I vår del av Hordaland bor det ca. 4000 katolikker, i Sogn og Fjordane ca. 350. Men mer enn 3500 av menighetsmedlemmene bor innenfor Bergen kommune.

Selve menighetsenteret ligger sentralt i byens sentrum, med den over 125 år gamle St. Paul kirke på Nygårdshøydens skråning opp mot Bergen Museum. Tett inntil kirken, bare skilt av en skoleplass, ligger St. Paul katolske barne- og ungdomsskole, med ca. 350 elever. Skolebygningen ble reist i 1991 og utvidet med et mellombygg i 1998. Der er det bl.a. personalrom og fritidsvirksomhet for skolen, samt den åpne barnehagen Nicoline. På den andre siden av mellombygget er det 100 år gamle "Birgittahjemmet" (opprinnelig sykehus og senere administrasjonssenter for St. Franciskus Xaverius-søstrene), nå omdannet til en stor katolsk prestegård, med kontorer og fellesrom som menigheten kan benytte. Det store menighetslokalet befinner seg i krypten under kirken. Samlet gir alt dette et tett og meget aktivt katolsk sentrumsmiljø.

I en nordlig bydel ligger Marias Minde, søstrenes vakre nåværende bosted (fra midten av 1950-årene), med en fin liten kirke i italiensk stil. Søstrene har også et St. Olavs kapell på Voss. Ellers i distriktene er prestene avhengige av å leie messelokaler når de skal holde messe for de fjerntboende katolikker.

I St. Paul kirke er det en hektisk messeaktivitet i helgene. Søndagshøymessen kl. 11.00 (med kirkekaffe) er overfylt, hver av de største innvandrergruppene har høymesse på sitt eget språk én gang i måneden kl. 13.00, og kl. 18.00 er det høymesse på engelsk. Ellers er det kveldsmesser hver dag, og en populær messe for de eldre kl. 11.00 på mandager, med etterfølgende kirkekaffe. På Marias Minde er det høymesse kl. 10.00 på søndager, og på Voss annenhver uke.

Den geistlige stab består av fire prester og to permanente diakoner, og denne staben støttes og utfylles av et stort antall frivillige medarbeidere fra legfolket. Kontoret drives av en menighetssekretær.

Som de fleste norske katolske menigheter er St. Paul sammensatt av mennesker fra hele kloden. De store innvandrergruppene kom for det meste i 1970- og 1980-årene, og deres barn er for en stor del helt norske, men likevel med en fot (og kanskje mer enn det!) i en fjern kultur. Innvandrermiljøene kan til dels holde godt sammen internt og støtter hverandre. De viktigste miljøene består av vietnamesere, chilenere, tamiler, polakker og filippinere, men det finnes også et mangfold av andre, mindre grupper. Til sammen er ca. 70 nasjoner representert i menighetsregisteret. Samholdet mellom alle disse og den største gruppen av mennesker som er definert som mer eller mindre "norske", er godt når det gjelder gudstjenester, men andre menighetstilbud kan nok mangle tilslutning fra hele menigheten.

Men alle slutter gledelig opp om den nødvendige oppussing av St. Paul kirke. Det er den største kirkebygningen i Oslo katolske bispedømme, og trenger relativt mye midler til vedlikehold, oppvarming osv. Utvendig ble kirken pusset opp i 2001, men det gjenstår omfattende arbeid for å fornye kirkens indre. Det vil skje i løpet av 2002 og 2003. En komité under menighetsrådet arbeider med planene.

Det ser ut til at 2003 vil bringe ganske store omveltninger i den geistlige stab. Augustinerkorherrene fra Østerrike (som i dag har en god norsk representasjon blant medlemmene) vil etter avtale med biskopen overta driften av St. Paul menighet fra sommeren 2003. Søstrenes eiendom i Parkveien skal bli omdannet til et kloster for korherrene (de siste søstrene er allerede flyttet fra dette "annekset", den tidligere øyenklinikken). Forøvrig håper vi og ber om at Mor Teresa-søstrene nå vil komme til Bergen! Dette gir spennende perspektiver for fremtiden!

av Webmaster publisert 19.08.2006, sist endret 19.08.2006 - 15:46