Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2017

 

St. Paul kirke 

Lørdag 8. april
kl. 18:00 Filippinsk messe

Søndag 9. april, Palmesøndag
kl. 09:00 Messe
kl. 11:00 Høymesse
kl. 13:00 messe på vietnamesisk
kl. 15:00 messe på polsk
kl. 18:00 messe på engelsk
kl. 19:30 messe på polsk

Skjærtorsdag, 13. april
kl. 16:00 messe på vietnamesisk
kl. 17:00 Krypten, messe på filippinsk
kl. 18:00 Messe til minne om innstiftelsen av Eukaristien
kl. 20:00- 24:00 Tilbedelse
kl. 20:00 Norsk
kl. 20:45 Vietnamesisk
kl. 21:30 Tamilsk
kl. 22:15 Filippinsk til kl. 23.00

Langfredag, 14. april
kl. 11:30 Tamilsk korsvei
kl. 12:00 Krypten: Filippinsk: Jesu 7 ord på korset
kl. 15:00 Langfredagsgudstjeneste
kl. 17:00 Vietnamesisk korsvei
kl. 18:00 Filippinsk/engelsk korsvei

Påskeaften, lørdag, 15. april
kl. 09:00 Velsignelse av påskematen (Polsk)
kl. 10:00 Velsignelse av påskematen (Polsk)
kl. 11:00 Velsignelse av påskematen (Polsk)
kl. 12:00 Velsignelse av påskematen (Polsk)
kl. 18:00 Vietnamesisk påskevigil
kl. 22:00 Påskenattsliturgi

1. Påskedag, søndag 16. april
kl. 9:30 messe på polsk
kl. 11:00 Høymesse
kl. 13:00 messe på vietnamesisk
kl. 15:00 messe på polsk
kl. 16.30 messe på tamilsk
kl. 18:00 messe på engelsk
kl. 19:30 messe på polsk

2. Påskedag, mandag 17. april
Ingen messe kl. 9:00.
kl. 11:00 messe på norsk
kl. 12:30 messe på litauisk
kl. 15.00 messe på vietnamesisk
kl. 18:00 messe på tamilsk

 

Marias Minde.

Palmesøndag, 9. april
kl.10:00 Høymesse
kl. 12:00 messe på polsk
kl.13:30 Tamilsk messe

Skjærtorsdag,13. april
kl. 15:30 messe på tamilsk
kl. 18:00 Messe til minne om innstiftelsen av Eukaristien
Mulighet til polsk skriftemål
kl. 20:00 messe på polsk
kl. 21.30 Tilbedelse på polsk

Langfredag, 14. april
kl. 15:00 Langfredagsgudstjeneste
kl. 16:00 Polsk skriftemål
kl. 17:00 Langfredagsgudstjeneste på polsk

Påskeaften, lørdag, 15. april
kl. 18:00 Påskevigil på norsk
kl. 20:00 Påskevigil på polsk

1. Påskedag, søndag, 16. april
kl. 10:00 Høymesse
kl. 11:30 messe på filippinsk

2. Påskedag, mandag, 17. april
kl. 10:00 messe på norsk
kl. 12:00 messe på polsk


St. Olavs kapell på Voss

Palmesøndag, den 9. april
Kl. 11:00 messe - engelsk/filippinsk

Lørdag, den 15. april
Kl. 11:00 velsignelse av påskemat + skriftemål, polsk

1. Påskedag, søndag 16. april
Kl. 11:00 messe - polsk/norsk

 

Årdal

1. Påskedag, den 16. april 
kl. 15.00 messe på polsk, Årdalstangen

 

FØRDE 

Palmesøndag, 9. april
Kl 10:00 messe på norsk
Kl 12:00 messe på polsk

Skjærtorsdag, 13. april
Kl 19:00

Langfredag, 14. april
Kl 19:00

Påskeaften, lørdag 15. april
Kl 21:00 påskevigilie

1. påskedag, søndag 16. april
Kl 10:00 messe på norsk
Kl 12:00 messe på polsk
Kl 13.00 messe på engelsk/filippinsk

2. påskedag, mandag 17.april
Kl 10:00

 

NORDFJORDEID

Lørdag 8. april
Kl 13:00

Påskeaften, lørdag 15. april
Kl 13:00

 

FLORØ

Palmesøndag, 9. april
Kl 15:00

1. påskedag, søndag 16. april
Kl. 15:00

 

LOEN

Lørdag 8.april
Kl 16:00

Skjærtorsdag, 13. april
Kl 15:00

Påskeaften, lørdag 15. april
Kl 16:00

 

SOGNDAL

Påskeaften, lørdag 15. april
Kl 12:30 messe på engelsk/filippinsk

 

VIK I SOGN

2. påskedag, mandag 17. april

Kl 17:00

 

ÅRDALSTANGEN

1. påskedag, søndag 16. april
Kl 15.00

 

FLEKKE, (Naustet)

Palmesøndag, 9. april
Kl. 19:00

 

LEIRVIK (Bø kyrkje)

Palmesøndag 9. april
Kl. 17:00 

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 21.06.2018 - 10:16