Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2018

OBS: Det kan forekomme endringer. Se også menighetens egen nettside for St. Paul i Bergen og Sogn og Fjordane.


St. Paul kirke 

Lørdag 24. mars
kl. 18:00 Filippinsk messe

Søndag 25. mars, Palmesøndag
kl. 09:00 Messe
kl. 11:00 Høymesse
kl. 13:00 messe på tamil
kl. 15:00 messe på polsk
kl. 18:00 messe på engelsk
kl. 19:30 messe på polsk

Skjærtorsdag, 29. mars
kl. 16:00 messe på vietnamesisk
kl. 17:00 Krypten, messe på filippinsk
kl. 18:00 Messe til minne om innstiftelsen av Eukaristien
kl. 20:00- 24:00 Tilbedelse
kl. 20:00 Norsk
kl. 20:45 Vietnamesisk
kl. 21:30 Tamilsk
kl. 22:15 Filippinsk til kl. 23.00

Langfredag, 30. mars
kl. 11:30 Tamilsk korsvei
kl. 12:00 Krypten: Filippinsk: Jesu 7 ord på korset
kl. 15:00 Langfredagsgudstjeneste
kl. 17:00 Vietnamesisk korsvei
kl. 18:00 Filippinsk/engelsk korsvei

Påskeaften, lørdag, 31. mars
kl. 09:00 Velsignelse av påskematen (Polsk)
kl. 10:00 Velsignelse av påskematen (Polsk)
kl. 11:00 Velsignelse av påskematen (Polsk)
kl. 12:00 Velsignelse av påskematen (Polsk)
kl. 18:00 Vietnamesisk påskevigil
kl. 22:00 Påskenattsliturgi

1. Påskedag, søndag 1. april
kl. 09:30 messe på polsk
kl. 11:00 Høymesse
kl. 13:00 messe på vietnamesisk
kl. 15:00 messe på polsk
kl. 16.30 messe på tamil
kl. 18:00 messe på engelsk
kl. 19:30 messe på polsk

2. Påskedag, mandag 2. april
Ingen messe kl. 9:00.
kl. 11:00 messe på norsk
kl. 12:30 messe på litauisk
kl. 15.00 messe på polsk
kl. 16:30 messe på vietnamesisk
kl. 18:00 messe på tamilsk

 

Marias Minde.

Palmesøndag, 25. mars
kl. 10:00 Høymesse
kl. 12:00 messe på polsk

Skjærtorsdag, 29. mars
kl. 15:30 messe på tamil
kl. 18:00 Messe til minne om innstiftelsen av Eukaristien
kl. 20:00 messe på polsk
kl. 21.30 Tilbedelse på polsk

Langfredag, 30. mars
kl. 15:00 Langfredagsgudstjeneste
kl. 17:00 Langfredagsgudstjeneste på polsk

Påskeaften, lørdag, 31. mars
kl. 18:00 Påskevigil på norsk
kl. 20:00 Påskevigil på polsk

1. Påskedag, søndag, 1. april
kl. 10:00 Høymesse

2. Påskedag, mandag, 2. april
kl. 10:00 messe på norsk
kl. 12:00 messe på polsk


St. Olavs kapell på Voss

Palmesøndag, 25. mars
kl. 11:00 norsk messe

Skjærtorsdag, 29. mars
kl. 18.00 norsk messe

Lørdag, den 31. mars
kl. 11:00 velsign. av påskemat + skriftemål, polsk

1. Påskedag, søndag 1. april
kl. 11:00 messe – polsk/norsk


Austreim, kyrkjelydshuset

Palmesøndag, 25. mars
kl. 13:00 messe på engelsk

 

FØRDE (Bedehuset)

Palmesøndag
(vanlig messeordning)
kl. 10.00 (norsk)
kl. 12.00 (polsk)

Skjærtorsdag 29.3
kl. 19.00

Langfredag 30.3
kl. 19.00

Påskeaften 31.3
kl. 21.00

Påskedag 1.4
(vanlig messeordning)

Påskedag 2.4
kl. 10.00.

 

FLORØ (Florø kyrkje)

2. april
kl. 15.00 (Tamilsk-Polsk)

 

NORDFJORDEID (Eid kyrkje)

Lørdag 24.3
Kl. 13.00 Palmesøndagsmesse med katekese kl. 12.00

Lørdag 31.3 
Kl. 14.00

 

LOEN (Loen kyrkje)

Lørdag 24.3
kl. 16.00 Palmesøndagsmesse med katekese kl. 15.00

Torsdag 29.03
kl. 14.00

Lørdag 31.3,
kl. 16.00

 

SOGNDAL (Fiskehytta)

Søndag 1. april
kl. 15.00

 

LEIKANGER (Kyrkjelydshuset)

Søndag 25.3
kl. 17.00. Palmesøndagsmesse. Med katekese kl. 16.00

 

VIK I SOGN (Vik kyrkje)

Søndag 1. april 
kl. 17.00

 

ÅRDALSTANGEN (Årdal kyrkje)

Søndag 1. april
kl. 15.00 (polsk)av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 20.03.2018 - 15:24