Drammen

Opprettet 1899. Sognet omfatter kommuner i det sydlige Buskerud, og i det nordlige Vestfold. Buskerud: Drammen, Kongsberg, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Røyken, Hurum, Flesberg, Rollag, og Nore og Uvdal. Vestfold: Sande, Svelvik. 7.196 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har et eget nettsted, se http://drammen.katolsk.no/

E-post Drammen(at)katolsk(dot)no

St. Laurentius kirke

Adresse Cappelens gate 1, 3016 Drammen Telefon 32 83 20 19 Telefax 32 83 38 88, Bankkonto 2200.51.02301, org.nr. 945 615 281
Messetider

Sogneprest:
P. Paulus Pham huu Y (fra 1. august 2017)
Kapellan:
P. Zygmunt Majcher OFM (fra 1. august 2017)
Diakon:
Diakon Mang Van Le (fra 4. november 2017)
Menighetskontoret:
Gudmund(dot)Egeland(at)katolsk(dot)noE-post Gudmund Egeland Telefon 978 61 908 (menighetssekretær)
Kjell Maudal
Trond Aaring Telefon  906 85 691
Organister:

Miroslaw Bilek Telefon 452 52 601 
Tuan Mai Ba Telefon 916 64 609
Waldemar Nowak Telefon 926 64 642

Menighetsråd (fra 2016):
Sognepresten (formann)
P. Zygmunt Majcher OFM (kapellan)
Urszula Andruchow (moderator, pastoralrådsmedlem og polsk kontakt, urszulaa@broadpark.no)
Olav Nguyen (nestmoderator, nguyen.q.tuan@gmail.com)
Urszula Jaciszyn (medlem)
Krzysztof Kulawiak (medlem)
Jan Sadlej (medlem)
Maciej Szary (medlem)
Malgorzata K. Nilsen (medlem)
Zivile Juozaitene (medlem)
Kjell Ivar Maudal (medlem)
Sachuth Anandan (varamedlem, vara pastoralmedlem)
Kristian Skaar (varamedlem, sekretær)
Kirkelig assistenter:

Loke Borgersen Telefon 948 76 422 
Trond Aaring Telefon 906 85 691 
Gudmund Egeland Telefon 978 61 908                  
Krzysztof Kulawiak Telefon 975 60 905 
Czeslaw Ossowicki Telefon 463 44 923 
Sachuth Anandan Telefon 928 91 356 

Koordinatorer:

Urszula Andruchow (2018-2020) Telefon  413 13 057 (Menighetsrådet)
Trond Aaring (2018-2020) Telefon  906 85 691 (Finansrådet)
Theresa Jee (fra 2018) Telefon 976 35 954 (Agapekomiteen/menighetensfellesaktiviteter)

 Kommunikasjonsansvarlig:

Tuan Mai Ba Telefon 916 64 609

 Barne- og ungdomskontakt:

Olav Tuan Nguyen (fra 2018) Telefon 401 05 413 

Katekesemoderator:

Diakon Mang Le Van (fra 2018) Telefon 906 02 255 

Ansvarlig Ordets liturgi for barn:
Therese Skaar
Finansråd (fra 14. oktober 2014):
Sogneadministratoren, Trond Aaring og Tomasz Geszke

St. Laurentius Caritas

Trond Aaring (2018-2020) Telefon 906 85 691
St. Laurentius kor – Laudesgruppe

Ingri Jørgensen Telefon 416 04 915 
Conney Balagat Telefon 910 02 317 

 

St. Laurentius bibliotek – Katolsk tankeforum:

Trond Jørgensen Telefon 977 75 880  


Kongsberg

Månedlig messe i kapellet på Kongsberg Gravlund Adresse Gomsrudveien, 3610 Kongsberg
Messetider

av Webmaster publisert 27.11.2010, sist endret 21.06.2018 - 11:18