Drammen

Opprettet 1899. Sognet omfatter kommuner i Viken fylke, og et område i det nordøstlige Vestfold og Telemark fylke. I Viken fylke: Drammen, Kongsberg, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Lier, Flesberg, Rollag, og Nore og Uvdal, og de deler av Asker kommune som tidligere var kommunene Røyken og Hurum. Vestfold og Telemark: Den del av Holmestrand kommune som tidligere var Sande kommune i Vestfold. 7.196 km² (fra 15. august 2021: 1.095 km²).

Den 15. august 2021 opprettes St. Barbara menighet. Kommunene Kongsberg, Modum, Sigdal, Flesberg, Nore og Uvdal, Rollag og mesteparten av Øvre Eiker overføres da fra St. Laurentius til den nye menigheten.

Befolkningsstatistikk. Historikk. Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har et eget nettsted, se http://drammen.katolsk.no/

E-post Drammen(at)katolsk(dot)no

St. Laurentius kirke

Adresse Cappelens gate 1, 3016 DrammenTelefon 31 00 31 90 Telefax 32 83 38 88 Bankkonto 2200.51.02301, org.nr. 945 615 281
Messetider

Sogneprest:
P. Paulus Pham huu Y (fra 1. august 2017)
Ansvarlig polsk sjelesorg:
P.  Adam Wróblewski C.PP.S (fra 15. september 2020)
Diakon:
Diakon Mang Van Le (fra 4. november 2017)
Administrasjonsassistenter:
Carolina CostaTelefon 905 01 846
Trond AaringTelefon 906 85 691
Kjell MaudalTelefon 932 54 703
Organister:
Miroslaw BilekTelefon 452 52 601 
Tuan Mai BaTelefon 916 64 609
Waldemar NowakTelefon 926 64 642
Menighetsråd:
Sognepresten (formann)
Diakon Mang Le Van
Urszula Andruchow (moderator, pastoralrådsmedlem)
Hilde Schlaupitz (sekretær, varapastoralrådsmedlem)
Michal M. Jarosz, Conny Balagat, Jan Sadlej, Hồ Thị Mỹ Tuyết, Adam Skorek, Zivile Juozaitene, Malgorzata K. Nilsen (medlemmer)
Kjell Maudal, Marie Rue (varamedlemmer)
Kirkelige assistenter:
Trond AaringTelefon 906 85 691 
Morten EgebergTelefon 482 38 037
Krzysztof KulawiakTelefon 975 60 905 
Czeslaw OssowickiTelefon 463 44 923 
Sachuth AnandanTelefon 928 91 356
Michal Marceli JaroszTelefon 901 56 302 
Jonny BalagatTelefon 900 45 106
Loke BorgersenTelefon 948 76 422
Agapegruppe (Karitativ koordinatorer):
Theresa Jee (fra 2018)Telefon 976 35 954 
 Kommunikasjonsansvarlig:
Tuan Mai BaTelefon 916 64 609
 Barne- og ungdomskontakt:
Olav Tuan Nguyen (fra 2018)Telefon 401 05 413 
Katekesemoderator:
Diakon Mang Le Van (fra 2018)Telefon 906 02 255 
Ansvarlig Ordets liturgi for barn:
Therese Skaar
Finansråd:
Trond Aaring (koordinator), Krzysztof Kulawiak, diakon Mang Le Van
St. Laurentius Caritas
Trond Aaring (2018-2020)Telefon 906 85 691
St. Laurentius kor – Laudesgruppe
Ingri JørgensenTelefon 416 04 915 
Conney BalagatTelefon 910 02 317 
St. Laurentius bibliotek – Katolsk tankeforum:
Trond JørgensenTelefon 977 75 880  
Bygningskomite (vedlikeholdsansvarende fra 2018):
Diakon Mang Le Van (koordinator), Trond Aaring, Krzysztof Kulawiak, Sachuth Anandan, Jan Sandlej
av Webmaster publisert 27.11.2010, sist endret 25.05.2021 - 17:28