Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Stille uke og påske 2022, St. Laurentius Drammen

 

10. APRIL - PALMESØNDAG - FEIRINGEN TIL MINNE OM HERRENS INNTOG I JERUSALEM
Kl. 09.00 Messe på polsk
Kl. 10.30 Økumenisk samling og palmeprosesjon fra Bragernes kirke
Kl. 11.00 Palmesøndags høymesse
Kl. 16.00 Messe på polsk

 

11. APRIL – MANDAG I DEN STILLE UKE
Kl. 18.00 Messe med korsvei på norsk & Anledning til skriftemål
Kl. 19.30 Messe med tilbedelse på polsk & anledning til skriftemål for barna og ungdommer

 

12. APRIL – TIRSDAG I DEN STILLE UKE
Kl. 18.00 Oljevigselsmesse i St. Olav Domkirke i Oslo (NB: Korsøvelse og retrett på vietnamesisk i sognekirke)

 

13. APRIL – ONSDAG I DEN STILLE UKE
Kl. 18.00 Messe med korsvei på norsk & anledning til skriftemål
Kl. 19.30 Messe med tilbedelse på polsk& anledning til skriftemål

 

14. APRIL – SKJÆRTORSDAG - TIL MINNE OM HERRENS NATTVERD
Kl. 15.00 Feiring på polsk
Kl. 16.30 Agapemåltid i menighetslokalet
Kl. 17.30 Anledning til skriftemål
Kl. 18.00 Feiring av Herrens Nattverd (etter messen felles tilbedelse til kl. 20.00)
Kl. 20.00 Tilbedelse på vietnamesisk
Kl. 20.30 Tilbedelse på afrikansk språk
Kl. 21.00 Tilbedelse på engelsk/tangalo
Kl. 21.30 Tilbedelse på polsk

 

15. APRIL – LANGFREDAG - FEIRINGEN AV HERRENS LIDELSESHISTORIE
Kl. 12.00 Anleding til økumenisk korsvandring i byen
Kl. 15.00 Liturgi på norsk
Kl. 16.30 Menighetens felles korsvei
Kl. 18.00 Liturgi på polsk & Bønn ved Herrens grav

 

16. APRIL - PÅSKEVIGILIEN
Kl. 10.00 -12.00 Velsignelse av påskemat (på polsk) & anledning til skriftemål
Kl. 18.00 Påskeliturgi på polsk
Kl. 22.00 Påskenattliturgi på norsk etterfulgt av påskemidnattssamling

 

17. APRIL – PÅSKESØNDAG
Kl. 07.00 Påskemesse på polsk
Kl. 11.00: Påskehøymesse
Kl. 13.00: Påskefeiring på vietnamesisk
Kl. 16.00 Påskemesse på polsk
Kl. 18.00 påskemesse på litauisk

 

18. APRIL - ANNEN PÅSKEDAG
Kl. 09.00 Messe på polsk
Kl. 11.00 Messe på norsk

 

 

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 04.04.2022 - 14:51