Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2018

25. MARS - PALMESØNDAG FEIRINGEN TIL MINNE OM HERRENS INNTOG I JERUSALEM
09.00 Messe på polsk
10.30 Økumenisk samling og palmeprosesjon fra Bragernes kirke
11.00 Palmesøndags høymesse
14.00 Messe i Kongsberg
16.30 Messe på polsk

26. MARS – MANDAG I DEN STILLE UKE
18.00 Messe med korsvei på norsk & anledning til skriftemål
19.00 Messe med korsvei på polsk & anledning til skriftemål

27. MARS – TIRSDAG I DEN STILLE UKE
18.00 Oljevigselsmesse i St. Olav Domkirke i Oslo (NB: Ingen messe i sognekirke)

28. MARS – ONSDAG I DEN STILLE UKE
18.00 Messe med korsvei på norsk & anledning til skriftemål
19.00 Messe med korsvei på polsk& anledning til skriftemål

29. MARS – SKJÆRTORSDAG TIL MINNE OM HERRENS NATTVERD
15.00 Feiring på polsk
16.30 Agapemåltid i menighetslokalet
17.30 Anledning til skriftemål
18.00 Feiring av Herrens Nattverd Etter messen felles tilbedelse til kl. 20.00
20.00 Tilbedelse på vietnamesisk
20.30 Tilbedelse på afrikansk språk
21.00 Tilbedelse på engelsk/tangalo
21.30 Tilbedelse på polsk

30. MARS – LANGFREDAG FEIRINGEN AV HERRENS LIDELSESHISTORIE
11.00 Retrett på vietnamesisk
15.00 Liturgi på norsk
16.30 Felles korsvei
18.00 Liturgi på polsk

31. MARS - PÅSKEVIGILIEN
11.00 Velsignelse av påskemat (på polsk)
14.00 Øvelse til liturgi
17.00 Anledning til skriftemål
18.00 Påskeliturgi på polsk
22.00: Påskenattliturgi på norsk etterfulgt av påskemidnatts samling

01. APRIL – PÅSKESØNDAG
07.00 Påskemesse på polsk
10.30 Påskelaudes
11.00 Påskehøymesse
13.00 Påskefeiring på vietnamesisk
16.30 Påskemesse på polsk
18.00 Påskemesse på litauisk

02. APRIL - ANNEN PÅSKEDAG
09.00 Messe på polsk
11.00 Messe på norsk

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 19.09.2018 - 10:44