Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2019

14. APRIL - PALMESØNDAG FEIRINGEN TIL MINNE OM HERRENS INNTOG I JERUSALEM

9.00 Messe på polsk

10.30: Økumenisk samling og palmeprosesjon fra Bragernes kirke

11.00: Palmesøndags høymesse

16.30 Messe på polsk


15. APRIL – MANDAG I DEN STILLE UKE

18.00 Messe med korsvei på norsk & anledning til skriftemål

19.00 Messe med korsvei på polsk & anledning til skriftemål


16. APRIL – TIRSDAG I DEN STILLE UKE

18.00: Oljevigselsmesse i St. Olav Domkirke i Oslo (NB: Ingen messe i sognekirke)


17. APRIL – ONSDAG I DEN STILLE UKE

18.00 Messe med korsvei på norsk & anledning til skriftemål

19.00 Messe med korsvei på polsk& anledning til skriftemål


18. APRIL – SKJÆRTORSDAG TIL MINNE OM HERRENS NATTVERD

15.00 Feiring på polsk

16.30: Agapemåltid i menighetslokalet

17.30: Anledning til skriftemål

18.00: Feiring av Herrens Nattverd

Etter messen felles tilbedelse: 

20.00 20.00 Tilbedelse på vietnamesisk :

20.30 Tilbedelse på afrikansk språk :

21.00 Tilbedelse på engelsk/tangalo

21.30: Tilbedelse på polsk


19. APRIL – LANGFREDAG FEIRINGEN AV HERRENS LIDELSESHISTORIE

11.00 Retrett på vietnamesisk

15.00: Liturgi på norsk

16.30: Felles korsvei

18.00 Liturgi på polsk


20. APRIL - PÅSKEVIGILIEN

11.00 Velsignelse av påskemat (på polsk)

14.00 Øvelse til liturgi

17.00: Anledning til skriftemål

18.00 Påskeliturgi på polsk

22.00: Påskenattliturgi på norsk etterfulgt av påskemidnattssamling


21. APRIL – PÅSKESØNDAG

07.00 Påskemesse på polsk

10.30: Påskelaudes

11.00: Påskehøymesse

13.00: Påskefeiring på vietnamesisk

16.30 Påskemesse på polsk

18.00 påskemesse på litauisk


22. APRIL - ANNEN PÅSKEDAG

11.00 Messe på norsk

13.00 Messe på polsk

 

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 11.04.2019 - 13:26