Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2019

Palmesøndag 14. april

Kl. 09.30 Palmevigsel og messe på engelsk

Kl. 12.30 Palmevigsel og messe på norsk

Kl. 18.00 Messe på norsk

 

Mandag 15. april 

Kl. 18.00 Messe i Den ekstraordinære form, på latin etter 1962 Messeboken. (Stille messe.)

 

(Tirsdag 16. april

Kl. 18.00 feirer biskopen Oljevigselsmessen i St.Olav domkirke med bispedømmets prester. Alle er velkommen!)

 

Onsdag 17. april

Kl. 18.00 Messe på norsk

 

Skjærtorsdag 18. april 

Kl. 18.00 Messe på engelsk og norsk, deretter tilbedelse og skriftemål

 

Langfredag 19. april (faste og abstinensdag) 

Kl. 10.00 Matutin og Laudes på norsk

Kl. 15.00.Langfredagsliturgi på engelsk

Kl. 17.00 Langfredagsliturgi på norsk

 

Påskeaften 20. april 

Kl. 10.00 Matutin og Laudes på norsk

Kl. 21.00 Påskevigilie på norsk og engelsk. Etter messen er alle velkommen til hyggelig samvær i menighetssalen.

 

Påskesøndag 21. april 

Kl. 09.15 Messe på engelsk

Kl. 12.30 Høymesse på norsk

Kl. 18.00 Messe på norsk

 

2. påskedag 22. april 

Kl. 12.30 Messe i Den ekstraordinære form, på latin, etter 1962 Messeboken.

 

 

 

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 10.04.2019 - 15:37