Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for stille uke og påsken 2022

10. APRIL, PALMESØNDAG

Kl. 10.00 Messe på norsk

Kl. 13:00 Messe på vietnamesisk

Kl. 16.00 Messe på kaldeisk

Kl. 16.00 Messe på polsk (Tune kirke)

Kl. 18.00 Messe på norsk

 

11. APRIL, MANDAG I STILLE UKE

Kl. 18.00 Korsveiandakt – filippinsk gruppe

 

13. APRIL, ONDSDAG I STILLE UKE

Kl. 18.00 korsveiandakt- vietnamesisk gruppe

Kl. 18.30 Messe på norsk

 

14. APRIL, SKJÆRTORSDAG

Kl. 18.00 Skjærtorsdagsmesse på norsk

 

Sakraments tilbedelse på forskjellige språk

Kl. 20.00 ­- 20.45 på norsk

Kl. 20.45 - 21.30 på polsk

Kl. 21.30 - 22.15 på filippinsk

Kl. 22.15 - 23.15 på vietnamesisk

 

15. APRIL, LANGFREDAG

Kl. 11.00 Skriftemål og Korsveiandakt på polsk

Kl. 16.00 Pasjonsgudstjeneste på norsk

 

16. APRIL, PÅSKEVIGILIE

Kl. 13.00 Matvelsignelser på polsk

Kl. 14.00 Matvelsignelser på polsk

Kl. 23.00 Påskevigilie på norsk

 

17. APRIL, PÅSKESØNDAG

Kl. 11.00 Messe på norsk

Kl. 16.00 Messe på filippinsk

Kl. 18.00 Messe på norsk

 

18. APRIL, ANNEN PÅSKEDAG

Kl. 11.00 Messe på norsk

Kl. 16.00 Messe på polsk

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 11.04.2022 - 11:47