Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2018

25. MARS. PALMESØNDAG.

Kl. 10.00 Messe på norsk. 

Kl. 16.00 Messe på engelsk.

Kl. 18.00 Messe på norsk. 

 

26. MARS. MANDAG I STILLE UKE.

Kl. 18.00 Korsveiandakt – afrikansk gruppe.

 

27. MARS. TIRSDAG I STILLE UKE.

Kl. 18.00 Korsveiandakt - filippinsk gruppe.

 

28. MARS. ONDSDAG I STILLE UKE.

Kl. 18.00 Korsveiandakt - vietnamesisk gruppe.

Kl. 18.30 Messe. 

 

29. MARS. SKJÆRTORSDAG

Kl. 18.00 Messe på norsk. 

Tilbedelse foran sakramentet.

Kl. 20.00 - 20.30 norsk.

Kl. 20.30 - 21.00 kaldeisk.

Kl. 21.00 - 21.30 afrikansk.

Kl. 21.30 - 22.10 polsk.

Kl. 22.10 - 22.40 filippinsk.

Kl. 22.40 - 23.30 vietnamesisk.

 

30. MARS. LANGFREDAG

Kl. 16.30 Feiring av Herrens lidelseshistorie. Norsk.

 

31. MARS. PÅSKEVIGILIE

Kl. 13.00 Matvelsignelser på polsk. 

Kl. 14.00 Matvelsignelser på polsk. 

Kl. 23.00 Påskevigilie på norsk. 

 

01. APRIL. PÅSKESØNDAG

Kl. 11.00 Messe på norsk. 

Kl. 16.00 Messe på polsk. 

Kl. 18.00 Messe på norsk. 

 

02. APRIL. ANNEN PÅSKEDAG.

Kl. 11.00 Messe på norsk. 

 

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 11.03.2018 - 11:20