Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2018

 

Den 24.3 Palmesøndag
kl. 11.00 Høymesse med velsignelse av palmegrener, (etter messen, årsmøte og valg til menighetsråd).

Den 29.3 Skjærtorsdag
kl. 18.00 messe

Den 30.3 Langfredag
kl. 15.00 Liturgi

Den 31.3 Påskeaften
kl. 16.00 Velsignelse av påskemat
kl. 18.00 Påskeaftenliturgi – Messe

Den 1.4 Påskedag
kl. 11.00 Høymesse

Den 2.4 2. Påskedag
kl. 11.00 Messe på polsk

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 12.12.2018 - 16:24