St. Torfinn menighet i Hamar

Av Åsmund Fossum, redaktør av "Menighetsnytt". Artikkelen har vært trykket i kirkebladet "Broen", og er en del av serien "Våre menigheter".


Det er i år 850 år siden Hamar bispedømme ble besluttet opprettet. Biskopens residens og katedral ble lagt til Hamar Kaupangen, det vi i dag kaller Domkirkeodden. I alt residerte 25 katolske biskoper her før reformasjonen. En av disse var biskop Torfinn som vår kirke har navnet etter.

I 1924 ble menigheten i Hamar gjenopprettet. Kapellet som da ble tatt i bruk, ble viet den hellige Torfinns minne. 15 år senere kunne man endelig innvie den nåværende kirke.

Kirkens klenodium, det skjønne St. Olavs-antemensalet, er en gave fra Sigrid Undset - som tilhørte vår menighet. Også kirkens eldste klokke, "Angelus-klokken", er en gave fra henne.

Menighetens virksomhet er uløselig knyttet til Carl Borromeussøstrenes virke. Ved deres ankomst i april 1924 ble menigheten opprettet. Ved sitt utrettelige arbeid ved byens øyeklinikk og senere barnehage, ble de høyt respektert. Som en følge av manglende rekruttering måtte søstrene etter hvert gi opp, og kommuniteten ble avviklet for to år siden.

Menigheten består i dag av ca. 900 medlemmer, spredt ut over hele Hedmark fylke og deler av Oppland, nemlig Gjøvik og kommunene rundt. Med sin utstrekning er dette området faktisk større enn Nederland, et område det er naturlig å sammenlikne med siden flere av våre prester og nesten alle våre søstre har kommet derfra. Siden starten har menigheten vært i kontinuerlig vekst, hovedsaklig som følge av innvandring. På 60-tallet ble Lillehammer skilt ut som egen menighet og fikk da sin Mariakirke. I fjor fulgte Kongsvinger opp med egen kirke, Sta. Clara kirke. Fortsatt er imidlertid Kongsvinger en del av St. Torfinn menighet. Kirken betjenes for det meste fra Hamar, med prest og organist.

I dag er svært mange nasjonaliteter representert i menigheten. Ved den årlige høsttakkefesten stiller de opp og lar oss alle få del i sin matkultur. Menighetsrådet har flere ganger arrangert utflukter, bl.a. med tanke på integrering av de fremmedkulturelle.

En lørdag i måneden er det yrende liv i menighetslokalene. Ca. 60 barn og unge i alderen 6 til 16 år møtes til katekese. For de litt eldre finnes det en ungdomsgruppe, HAUK. Gruppen hjelper bl.a. til med tilrettelegging av leker og spill for barna på disse lørdagssamlingene. Pater Robert samler jevnlig kateketer og andre interesserte til samtaler om troen.

Økumenisk arbeid har i stor grad preget menighetslivet. Årlig arrangeres Olsokstevner på Domkirkeodden i samarbeid med Den norske kirke, og i 2003 vil menigheten sammen med Den norske kirke feire 850-årsjubileum for opprettelsen av Hamar bispedømme. Selve markeringen vil finne sted med en rekke arrangementer gjennom hele året. I august vil St. Torfinns menighet feire en messe i den såkalte Hamardomen, glasshuset over de gamle ruinene. Vi håper at vår biskop vil være tilstede.

av Webmaster publisert 19.08.2006, sist endret 19.08.2006 - 15:28