Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2016

 

DEN STILLE UKE

PÅSKENS HELLIGE TRIDIUUM

 

Søndag 20.mars 2016            

11:00    Palmesøndag messe

        

Onsdag 23.mars 2016            

18:00    Messe

 

Torsdag 24.mars 2016           

18:00    Skjærtorsdag messe med fotvaskingen og sakrament tilbedelse.

 

Fredag 25.mars 2016             

15:00    Langfredag liturgi og etterfulgt av Korsveien.

 

Lørdag 26.mars 2016             

13:00 Velsignelse av påskemat

15:00 Velsignelse av påskemat

22:00 PÅSKEVIGILIEN

                 

Søndag 27.mars 2016

09:00    Messe på polsk        

11:00    Høymesse Herrens oppstandelse

14:00    Messe på Tynset

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 07.12.2016 - 14:01