Haugesund

Opprettet 1926. Sognet omfatter norddelen av Rogaland fylke og sørdelen av Vestland fylke. Rogaland fylke: Haugesund, Suldal, Sauda, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira og Vindafjord. Vestland fylke: Etne, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad og de deler av Ullensvang kommune som før kommunereformen i 2020 utgjorde bare Odda kommune (det vil si verken den tidligere kommunene Ullensvang eller Jondal). 8.156 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har et eget nettsted, se haugesund.katolsk.no

E-post Haugesund(at)katolsk(dot)no

St. Josef kirke St. Josef kirke

Kirkevigsel 1. mai 2006. Første alter vigslet i kirken 3. november 1933.

null Haraldsgt. 21, 5528 Haugesund Telefon 51 11 02 49, 980 79 613 (mobil) Bankkonto 3207.32.79118, org.nr. 871 515 182
Messetider. Statistikk.

Sogneprest:
P. Paweł Wiech (fra 1. september 2020)
Menighetssekretær: E-post til generalvikaren
Elvia Pinel (fra 1. juni 2019, 40% stilling)
Ekstraordinær kommunionsutdeler
Leon Ntirandekura (fra 4. februar 2013, gjenutnevnt 19. januar 2016)
Petter Steen og Trong Dinh Tran (fra 14. februar 2017)
Menighetsråd (2018–2020):

Sognepresten (formann)
Peter Steen Jr. (leder )
Trong Dinh Tran (nestleder)
Paulina Olbrys, Barbara Buczynska, Tina Vuong, Jone Abotnes, Espen Olsen, Andrea
Skarestein og Liza Subingsubing Risholm (medlemmer)

Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.

 

av Webmaster publisert 31.08.2010, sist endret 15.12.2020 - 16:16