Messetider i julen for St. Teresia menighet, Hønefoss

Messetider for julen 2017

Søndag (24) (4. søndag i advent – år B; julaften)
09.00 Fromesse m/innslag på polsk
11.00 Høymesse
22.30 Julesanger på mange språk
23.00 Midnattsmesse (første julemesse: englemesse)
Mottagelse (åpent hus) i prestegården etter messen

Mandag (25) (juledag – Kristi fødselsfest)
08.00 Ottemesse (annen julemesse: hyrdemesse)i søstrenes kapell
11.00 Høytidsmesse (tredje julemesse)
14.00 Messe på polsk

Tirsdag (26) (St. Stefan)
11.00 Høymesse
17.00 Messe på Ål
Juletrefest

Søndag (31) (den hellige familie – år B)
09.00 Fromesse m/innslag på polsk
11.00 Høymesse
23.00 Takkeandakt i søstrenes kapell

Mandag (1) (nyttårsdag – Guds hellige Mor Maria)
11.00 Høymesse

Onsdag (3)
18.00 Messe
18.30 Juletrefest for voksne

Lørdag (6) (Herrens åpenbaring)
10.00 Katekese og konfirmantundervisning,samt juletrefest for barn
13.00 Messe

Søndag (7) (Herrens dåp – år B)
09.00 Fromesse m/innslag på polsk. Kollekt: Barnemissio
11.00 Høymesse. Kollekt: Barnemissio
15.00 Filippinsk messe. Kollekt: Barnemissio
15.00 Messe på Gran. Kollekt: Barnemissio