Messetider i julen for St. Teresia menighet, Hønefoss

Messetider for julen 2018

Lørdag (22)

08.00 Laudes m/messe i søstrenes kapell

 

Søndag (23) (4. søndag i advent – år C)

09.00 Fromesse m/innslag på polsk

11.00 Høymesse

12.15 Skriftemål

 

Mandag (24) (julaften)

08.00 Laudes m/messe i søstrenes kapell

23.30 Julesanger på mange språk

24.00 Midnattsmesse (første julemesse: englemesse)

Mottagelse (åpent hus) i prestegården etter messen

 

Tirsdag (25) (juledag – Kristi fødselsfest)

08.00 Ottemesse (annen julemesse: hyrdemesse) i søstrenes kapell

11.00 Høytidsmesse (tredje julemesse)

13.00 Polsk messe

 

Onsdag (26) (St. Stefan)

11.00 Høymesse

17.00 Messe på Ål

Juletrefest

 

Torsdag (27) (apostelen Johannes)

18.00 Messe i søstrenes kapell

 

Fredag (28) (de uskyldige barn i Betlehem)

17.00 Tilbedelse, vesper, skriftemål

18.00 Messe

 

Lørdag (29)

08.00 Messe m/laudes i søstrenes kapell

14.00 Messe på Fagernes

 

Søndag (30) (festen for den hellige familie – år C)

09.00 Fromesse m/innslag på polsk

11.00 Høymesse

 

Mandag (31) (nyttårsaften)

08.00 Messe i søstrenes kapell

23.00 Takkeandakt i søstrenes kapell

 

Tirsdag (1) (nyttårsdag – Guds hellige Mor Maria)

11.00 Høymesse

 

Onsdag (2)

18.00 Messe i søstrenes kapell

 

Torsdag (3)

07.00 Messe i søstrenes kapell

 

Fredag (4)

17.00 Tilbedelse m/vesper

Skriftemål

18.00 Messe

 

Lørdag (5)

10.00 Katekese og konfirmantundervisning

13.00 Messe

 

Søndag (6) (Herrens åpenbaring)

09.00 Fromesse m/innslag på polsk

11.00 Høymesse m/juletrefest for barn

Kollekt: Barnemissio

15.00 Filippinsk messe

Kollekt: Barnemissio

15.00 Messe på Gran

 

8. januar 2019:

18.30 Juletrefest for voksne