Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2018

Lørdag (24. mars)
08.00 Laudes m/messe i søstrenes kapell

Palmesøndag (25. mars) (år B)
09.00 Fromesse med innslag på polsk
11.00 Prosesjon og høymesse m/Herrens lidelseshistorie
17.00 Messe på Ål

Mandag (26. mars)
18.00 Messe i søstrenes kapell

Tirsdag (27. mars)
18.00 Oljevigselsmesse i St. Olav domkirke, Oslo

Onsdag 28. mars – Ingen messe i Hønefoss

Skjærtorsdag
19.00 Høytidelig aftenmesse m/fotvasking, offergang (for faste-aksjonen), kommunion under begge skikkelser og overføring av det hellige Sakrament. Tilbedelse frem til midnatt
Personer som kan tenke seg å delta i fotvaskingen, bes melde seg til Adrian palmesøndag eller senere.

Langfredag – Faste- og abstinensbudet gjelder langfredag
13.00 Skriftemål
14.15 Korsveisandakt (utendørs)
15.00 Langfredagsgudstjeneste m/Herrens lidelseshistorie, høytidelige forbønner, tilbedelse av korset og kommunion
Kollekt til Det hellige land

Påskeaften (31) (år B)
12.00 Velsignelse av påskemat
21.00 Påskevigilie m/lysseremoni, prosesjon, påskelovsan-gen, ordets liturgi (ni lesninger), fornyelse av dåps-pakten, Eukaristi (gudstjenesten varer nok et par timer). Mottagelse i prestegården

Påskesøndag (1. april)
11.00 Høytidsmesse m/sekvens
14.00 Polsk messe
15.00 Messe på Gran m/sekvens og fornyelse av dåpspakten
Merk: Ingen fromesse

Mandag i påskeoktaven – 2. påskedag (2. april)
11.00 Messe m/sekvens
17.00 Messe på Ål m/sekvens og fornyelse av dåpspakten

21. april 2018: Konfirmasjon i St. Teresia menighet
22. april 2018: Førstekommunion i Jevnaker kirke

 

 

 

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 06.06.2018 - 12:02