St. Gudmund menighet, Øvre Romerike

Artikkelen har vært trykket i kirkebladet "Broen" nr. 1/2008, og er en del av serien "Våre menigheter".


Den 2. desember 2007 ble vi født og døpt. Da kunne generalvikar p. Arne Marco Kirsebom (OKB), opprette St. Gudmund menighet på Øvre Romerike med biskopens dekret. Menigheten dekker kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker– området omkring Gardermoen (Oslo lufthavn). Menighetens sentrum er Jessheim.

Vi har ikke kirke – og heller ingen tomt

Øvre Romerike er et stort pressområde i Akershus fylke. Flyplassen har skapt et eventyrlig tilbud omarbeidsplasser. Mange av ”våre nyelandsmenn” har kommet hit for å dekke det store behovet for kvalifisert arbeidskraft. Tomter er vanskelige å oppdrive. Prisene er skyhøye. Vi håper å skaffe en tomt i løpet av året.

Men vi har høymesse hver søndag

De første årene som messested hadde vi messe én gang i måneden i Jessheim kirke (DnK). Men vårt behov ble bare større og større! Vi ville ha høymesse hver søndag! Da leide vi først musikkrommet, og nå gymsalen på Skogmo skole. Søndager settes ”kulissekirke” opp på dugnad. Vi er vanligvis 100-130 i messen. Vår prest, maristen Rory Mulligan, prøver å hjelpe oss med å bygge en ”kirke-mellom oss” mens vi venter på eget kirkebygg.

Utenlandsk innslag

Vi hadde messe på polsk en gang i måneden. Nå har vi startet med å inkludere et annet språk, på omgang, i vår norske høymesse. Det innbærer at en lesning og Evangeliet leses både på et fremmedspråk (polsk, vietnamesisk, osv.) og på norsk. Prekenen holdes på norsk. Erfaringen er kort, men lovende.

Kirkekaffe/kaker og kirkepølse/lompe

Det er lange reiseveier for mange, og vi har så mye å snakke om når vi ses. Derfor blir kirkekaffe/kaker noe vi lett kan samle oss om. I det siste halvåret har vi forsøkt kirkepølse/ lompe i tillegg. Utsolgt hver søndag. Vi er glad at vi får noen til å organisere dette viktige trivselsinnslaget.

Vi er snart 900 i menigheten

De største gruppene er vietnamesere, filippinere og polske. Omtrent et par dusin andre nasjoner er representert. Det er over 100 etnisk norske. Vi vet at det er mange katolikker vi ennå ikke kjenner til. For eksempel hundrevis av gjestearbeidere fra Polen som bor her store deler av året. Og andre tilreisende som har sitt arbeid i forbindelse med Gardermoen flyplass.

Hvem var St. Gudmund den gode?

Gudmund Arason ble født i 1161 på Island. Han var født utenfor ekteskap, av god slekt. Han var, ifølge Snorre, sønn av Are Thorgeirson, som falt i kamp for den norske jarlen Erling Skakke på Sørum i Romerike i 1167. Gudmund var da bare seks år, og han vokste opp uten far. Han ble presteviet i 1185. Han fikk rykte som en from og gudfryktig mann og som en som gjorde mirakler. Gudmund ble biskop på Island i 1201 og ble bispeviet i Norge 13. april 1203. Han prekte om fattigdommens salighet og mente at Kirken var blitt ledet på villspor i sin streben etter rikdom. Da Gudmund kom i konflikt med de rike og mektige, måtte han flykte fra Island og søkte asyl hos erkebiskopen av Trondheim. Han tilbrakte minst åtte år i Norge og døde i 1237. På Gardermoen var det et ”Hellige Gudmunds kapell”. Kapellet brant ned siste gang i 1732. Vi mener valget av Gudmund for vår menighet ”vil ivareta en katolsk tradisjon og gjenreise det nedbrente kapellets ære”. Vår kirke vil dertil bli viet St. Sunniva. Hun var også flyktning og innvandrer til Norge – som mange av menighetens medlemmer er i dag.

Prestekontor og møterom

Vi trenger et midlertidig lokale slik at vi kan huse ”normale” aktiviteter. Det skal holdes møter av forskjellige slag. Ikke minst skal arbeidsgruppene og menighetsrådet ha et sted å møtes – for å arbeide med våre planer, økonomien, sosiale aktiviteter, kurser osv. I det hele tatt – vi må komme videre. Og – så må vi ha et kontor å treffe presten på.

Tore Dominicus Egeberg, menighetsrådets leder

av Webmaster publisert 15.10.2009, sist endret 15.10.2009 - 13:15