Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2018

Søndag, 25. mars Palmesøndag
Kl. 11:00 Messe på norsk
Kl. 15:00 Messe på polsk

Tirsdag, 27. mars Ingen messe i St. Gudmund
Kl. 18:00 Oljevigselsmesse i St. Olav domkirke

Onsdag, 28. mars
Kl. 18:00 Messe på norsk

Torsdag, 29. mars Skjærtorsdag
Kl. 16:00 Messe på polsk
Kl. 18:00 Messe på norsk etterfulgt av tilbedelse
Kl. 19:00 Sakrament tilbedelse på norsk
Kl. 19:30 Sakrament tilbedelse på vietnamesisk
Kl. 20:00 Sakrament tilbedelse på polsk

Fredag, 30. mars Langfredag
Kl. 13:30 Korsveiandakt på vietnamesisk
Kl. 15:00 Langfredagsliturgi på norsk etterfulgt av korsveiandakt
Kl. 18:00 Langfredagsliturgi på polsk

Lørdag, 31. mars Vigilie for Herrens oppstandelse
Kl. 11:00 Velsignelse av påskemat
Kl. 12:00 Velsignelse av påskemat
Kl. 13:00 Velsignelse av påskemat
Kl. 21:00 Påskevigilie på norsk

Søndag, 01. april Herrens oppstandelse
Kl. 08:00 Messe på polsk
Kl. 11:00 Messe på norsk
Kl. 15:00 Messe på polsk

Mandag, 02. april 2. påskedag
Kl. 11:00 Messe på norsk

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 21.03.2018 - 14:56