Messetider i julen for Sta. Clara menighet, Kongsvinger

Messetider for julen 2017

24. desember

Kl. 11.00 Høymesse

Kl. 14.00 Messe på polsk

Kl. 22.00 1. julemesse

 

25. desember – 1. juledag

Kl. 11.00 Høymesse (2. julemesse)

Kl. 12.30 Messe på vietnamesisk

Kl. 14.00 Messe på polsk

 

26. desember – 2. juledag

Kl. 11.00 Høymesse

 

31. desember

Kl. 11.00 Høymesse

Kl. 14.00 Messe på polsk

 

1. januar 2018

Kl. 18.00 Høymesse