Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2018

Palmesøndag, 25. mars 2018
kl. 11.00 – høymesse
kl. 12.30 – messe på vietnamesisk
kl. 14.00 – messe på polsk


HELLIGE TRIDUUM:

Skjærtorsdag, 29. mars 2018
kl. 18.00 Aftenmesse til minne om Herrens hellige nattverd
Tilbedelse av det aller helligste Sakrament efter messen

Langfredag, 30. mars 2018
kl. 15.00 Langfredagsliturgi
kl. 16.00 Korsveiandakt i 3 språk (norsk, polsk, vietnamesisk)
kl. 17.00 Økumenisk korsvandring i Kongsvinger by

Påskeaften, 31. april 2018
kl. 11.00 Velsignelse av påskemat (polsk)
kl. 21.00 Påskevigilien
kl. 22.30 Velsignelse av påskemat (norsk, polsk)

1. Påskedag, 1. april 2018
kl. 11.00 Familiemesse med søndagskole for barn
kl. 14.00 Messe på polsk

2. Påskedag, 2. april 2018
kl. 11.00 Høymesse (lesninger på norsk, polsk, vietnamesisk)

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 08.03.2018 - 11:37