Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2017

Alle liturgier er i St. Ansgar kirke hvis ikke annet er angitt.

 

Palmesøndag 9. april

Kl. 09.15 Palmevigsel, prosesjon og messe på polsk

Kl. 11.00 Palmevigsel, prosesjon og messe på norsk

Kl. 13.00 Palmevigsel, prosesjon og messe på vietnamesisk

Kl. 14.00 Palmevigsel, prosesjon og messe på Stella Maris i Mandal

Kl. 18.00 Messe på engelsk

Skjærtorsdag 13. april

Kl. 15.00 Messe på vietnamesisk

Kl. 18.00 Messe på norsk, deretter tilbedelse og skriftemål inntil midnatt.

 

Langfredag 14. april (faste og abstinensdag)

Kl. 09.30 Matutin og Laudes på norsk

Kl. 10.30 Skriftemål

Kl. 12.00 Langfredagsliturgi på vietnamesisk

Kl. 15.00 Langfredagsliturgi på norsk

Kl. 17.00 Økumenisk korsvei gjennom byen.

 

Påskeaften 15. april

Kl. 09.30 Matutin og Laudes på norsk

Kl. 12.00 Velsignelse av påskemat på polsk

Kl. 17.00 Påskevigilie på vietnamesisk

Kl. 21.00 Påskevigilie på norsk. Etter messen er alle velkommen til hyggelig samvær i KIGA.

 

Påskesøndag 16. april

Kl. 09.15 Messe på polsk

Kl. 11.00 Høymesse på norsk

Kl. 13.00 Messe på vietnamesisk

Kl. 14.00 Messe på Stella Maris i Mandal.

Kl. 15.00 Messe etter kaldeisk ritus

Kl. 18.00 Messe på engelsk

 

2.påskedag 17. april

Kl. 11.00 Messe på norsk

Kl. 14.00 Messe på spansk

Kl. 14.00 Messe i Farsund

Kl. 17.00 Messe i Flekkefjord

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 10.05.2017 - 16:25