Larvik

Opprettet 1993. Sognet omfatter kommunene Larvik og Lardal i Vestfold. 812 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer og etter kommune.

Menigheten har et eget nettsted, se http://st-franskirke.blogspot.com/

E-post Larvik(at)katolsk(dot)no

St. Frans kirke

Kirkevigsel 7. oktober 2006. Se billedserie fra kirkeinnvielsen.

Adresse Ulfsbakveien 34, 3267 Larvik Telefon 33 17 90 00 Bankkonto 3000.15.45627, org.nr. 985 873 712
Messetider

Sogneprest:
P. Paulus Pham Huu Y (fra 1. desember 2015)
Diakon:
Diakon Georg Aker (fra 8. januar 2012)
Øvrige geistlige bosatt i sognet:
P. Rolf Rollefsen
Br. Bjarne Falkanger O.F.M. (fra 8. juli 2004)
Menighetsråd (fra august 2014):
Sogneadministrator og diakon
Erwin Müller (leder)
Rita Ekman (sekretær)
Caroline V. Aasheim, Greta Domazet, Delphine Rashid Nziko, Hege Benedicte Fossum (PRO-rep.), Serena Baldari, Halvard Brattvold (vara PRO), Anita Kalicka, Nikolai To, Inger Thoresen, Nina Nordgård
Finansråd (fra august 2014):
Irene Aker, Hoang Tran, Will van Goethem
Kor og organist:
Bente Brattvold,  Halvard Brattvold, Maria Tran
Katekesekoordinator:
Inger-Johanne Fossum
Barne- og ungdomskontakter (fra august 2014):
Tommy Tran
Andreas Hoang
Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.

Klarissene (St. Klarasøstrene)

av Webmaster publisert 20.12.2010, sist endret 30.11.2015 - 01:58