Larvik

Opprettet 1993. Sognet omfatter kommunene Larvik og Lardal i Vestfold. 812 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer og etter kommune.

Menigheten har et eget nettsted, se http://st-franskirke.blogspot.com/

E-post Larvik(at)katolsk(dot)no

St. Frans kirke

Kirkevigsel 7. oktober 2006. Se billedserie fra kirkeinnvielsen.

Adresse Ulfsbakveien 34, 3267 Larvik Telefon 33 17 90 00 Bankkonto 3000.15.45627, org.nr. 985 873 712
Messetider

Sogneadministrator:
P. Grzegorz Gryz OFM (fra 1. august 2017)
Kapellaner:
P. Gustaw Brzozowski OFM (fra 1. august 2017)
P. Hallvard Hole OFM (fra 1. august 2017)
Diakon:
Diakon Georg Aker (fra 8. januar 2012)
Øvrige geistlige bosatt i sognet:
P. Rolf Rollefsen
Br. Bjarne Falkanger OFM (fra 8. juli 2004)
P. Aleksander Piłat OFM (fra 1. september 2017)
Kirkelige assistenter (fra 15. september 2016):
Tomasz Nowak, Nicolai To
Ekstraordinære kommunionsutdelere (fra 15. september 2016):
Br. Bjarne Falkanger OFM, sr. Walburgis Schwarzer OSC
Menighetsråd (2016-2018):
Sogneadministrator og diakon
Nina Norgård (leder)
Inger Thoresen (sekretær)
Hege Benedicte Fossum (PRO-rep.), Greta Domazet, Delphine Rashid Nziko, Halvard Brattvold, Carolina V. Aasheim, Kamil Mielczarek (repr. polsk gruppe), Maria Hai Au Tran (repr. ungdom og vietnamesisk gruppe)
Finansråd (2016-2018):
Jan Petter Fossum (koordinator), Vu Van Nam, sognepresten
Kor og organist:
Bente Brattvold,  Halvard Brattvold, Maria Tran
Katekesekoordinator:
Inger-Johanne Fossum
Barne- og ungdomskontakter (fra august 2014):
Tommy Tran
Andreas Hoang
Pastoralrådsrepresentant:
Hege Benedicte Fossum

Kommuniteter

Fransiskanerne

Klarissene (St. Klarasøstrene)

av Webmaster publisert 20.12.2010, sist endret 12.09.2017 - 11:57