Larvik

Opprettet 1993. Sognet omfatter kommunene Larvik og Lardal i Vestfold. 813 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

E-post Larvik(at)katolsk(dot)no

St. Frans kirke

Kirkevigsel 7. oktober 2006. Se billedserie fra kirkeinnvielsen.

Adresse Ulfsbakveien 34, 3267 Larvik Telefon (sogneadministratoren) Bankkonto 3000.15.45627, org.nr. 985 873 712
Messetider

Sogneadministrator:
P. Grzegorz Gryz OFM (fra 1. august 2017)
Kapellaner:
P. Gustaw Brzozowski OFM (fra 1. august 2017)
P. Hallvard Hole OFM (fra 1. august 2017)
Diakon:
Diakon Georg Aker (fra 8. januar 2012)
Øvrige geistlige og ordensbrødre bosatt i sognet:
P. Rolf Rollefsen
Br. Bjarne Falkanger OFM (fra 8. juli 2004)
P. Aleksander Piłat OFM (fra 1. september 2017)
Kirkelige assistenter (fra 15. september 2016):
Tomasz Nowak, Nicolai To
Ekstraordinære kommunionsutdelere (fra 15. september 2016):
Br. Bjarne Falkanger OFM, sr. Walburgis Schwarzer OSC
Menighetsråd (2016-2018):
Sogneadministrator og diakon
Nina Norgård (leder)
Inger Thoresen (sekretær)
Hege Benedicte Fossum (PRO-rep.), Greta Domazet, Delphine Rashid Nziko, Halvard Brattvold, Carolina V. Aasheim, Kamil Mielczarek (repr. polsk gruppe), Maria Hai Au Tran (repr. ungdom og vietnamesisk gruppe)
Finansråd (2016-2018):
Jan Petter Fossum (koordinator), Vu Van Nam, sognepresten
Kor og organist:
Bente Brattvold,  Halvard Brattvold, Maria Tran
Katekesekoordinator:
Inger-Johanne Fossum
Barne- og ungdomskontakter (fra august 2014):
Tommy Tran
Andreas Hoang
Pastoralrådsrepresentant:
Hege Benedicte Fossum

Kommuniteter

Fransiskanerne

Klarissene (St. Klarasøstrene)

av Webmaster publisert 20.12.2010, sist endret 12.09.2018 - 11:38