St. Frans menighet i Larvik

Av Åsmund Fossum. Artikkelen har vært trykket i kirkebladet "Broen", og er en del av serien "Våre menigheter".


Fra kirkering til menighet med egen kirke

På slutten av 1980-tallet dannet en gruppe entusiaster det vi kan kalle en kirkering. Messer ble feiret i et privat hjem. Etter hvert som det ble flere, flyttet man til kirkestuen i Larvik kirke. Vietnameserne kom så til, og snart var det 40-50 mennesker i denne gruppa, som var en del av menigheten i Tønsberg.

I 1991 gikk man til innkjøp av eget hus på Gloppeskogen, St. Frans kapell. Endelig ble vi så i 1993 en egen menighet med p. Rolf Rollefsen som sogneprest. Lokalene ble raskt for små, og tanken på et eget kirkebygg vokste frem. I 1997 ble tomtekomiteen opprettet, og fra Larvik kommune fikk vi et gunstig tomtetilbud. Og så endelig, lørdag 7. oktober 2006, gikk drømmen i oppfyllelse. Vi hadde fått vår egen kirke.

Ekte giverglede

Menigheten kan være stolt av seg selv: 5,5 millioner av kirkens totale kostnader er gitt av menighetens medlemmer, gjennom kollekter, frivillige bidrag, ofte større beløp fra våre ulike grupper. Salget av den gamle e-verksbygningen (kapellet) bidro også til finansieringen.

Like gledelig og imponerende er gavene til kirkens interiør, først må nevnes Ingunn Cecilie Lyngs vevde "Korsveibilder" og "Oppstandelsen", bak i kirken, som er gitt oss av kunstneren. Triptikonet, som Ingunn fikk i oppdrag å lage, ble betalt med midler innkommet som en donasjon til kirken.

Rammene på korsveien og oppstandelsesbildet er gaver fra enkeltfamilier. Til slutt må nevnes mange fantastiske gaver enkelte familier ga ved åpningen av kirken. Korset med Kristusfiguren fra Tyskland er en slik gave, likeledes den vakre kirkeklokken fra Polen, som bare venter på å komme på plass, og videre alteret, granittsøylen som bærer tabernaklet og døpefonten, alt i larvikitt. En vakker kopi av "Spydebergmadonnaen" er også gitt som gave.

Korset og de tolv apostelkorsene er laget og gitt av en av våre egne.

Menighetshus

Ved siden av kirken bygges menighetshus. Bygget er under tak, men for tiden er det full byggestans på grunn av problemer med den videre finansiering. Håpet er at bygget kan gjøres tett før vinteren, dvs. at vi får vinduer og dører på plass.

Menigheten

Antall medlemmer av St. Frans kirke er noe i overkant av 300. Det er en kirke i rask vekst. Det siste året har kirken fått en betydelig tilvekst av polakker. Imidlertid er det vietnameserne som utgjør den største delen av medlemsmassen. De fleste av våre ungdommer er vietnamesere. Også filippinere utgjør en stor gruppe.

For tiden er det tre grupper som driver med katekese, en for konfirmanter, en for barn som skal til førstekommunion og en gruppe for nybegynnere. I menigheten finnes både en damegruppe, St. Sunniva, og en herregruppe, Juniper. Damegruppa møtes hver måned til foredrag og hyggelig samvær. Herregruppa er det dessverre vanskeligere å holde liv i.

Tidligere var det kirkekaffe hver søndag etter messen, men etter flyttingen til vår nye kirke, er det vanskelig å arrangere kirkekaffe så lenge menighetshuset ikke er på plass. Likevel har de ulike nasjonale grupper og den nevnte damegruppa regelmessig holdt fast ved tradisjonen. Vinterkulda som står for døra, setter imidlertid en stopper for dette. Ved enkelte anledninger har både den filippinske og den vietnamesiske gruppa laget til varme retter og inntektene går til det nye menighetsbygget. 6.- 10.000 kroner har gjerne vært resultatet. Fantastisk etter vår mening i en så liten menighet.


Fakta om St. Frans kirke

Kirken er en såkalt rundkirke, en bygningsform som var vanlig på 3-400-tallet og som en i Norden finner igjen bl.a. på Bornholm.

  • Arkitekter er Marcin Boguslawski og Ketil Moe, Oslo.
  • Kunstnerisk utsmykning; kryptikon og korsvei; Ingunn Cecilie Lyng; Oslo.
  • Alteret, søyle ved tabernaklet og døpefont ved kirkens inngang er i larvikitt.
  • Grunnflaten er på 300 kvm, og har 192 faste plasser.
  • Tomta er på 15 dekar og deles med Sta. Klarasøstrene.
  • Omkostninger; 15 millioner, hvorav menigheten selv har finansiert 5,5 millioner. Bonifatiuswerk har bidratt med en betydelig sum.
av Webmaster publisert 26.10.2007, sist endret 26.10.2007 - 16:36