Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2018

Skjærtorsdag (29. mars)
17.00 – Messe på norsk

Langfredag (30.mars)
11.00 – Korsveiandakt på polsk
11.30 – Skriftemål på polsk
13.45 – Skriftemål på norsk
14.00 – Korsveiandakt på norsk
14.30 – Langfredagsliturgi på norsk

Lørdag (31.mars)
11.00 – Velsignelse av påskemat på polsk
11.30 – Velsignelse av påskemat på polsk
12.00 – Velsignelse av påskemat på norsk
21.00 – Påskenattsliturgi

Påskesøndag (01. april)
10.00 – Høymesse på norsk
12.00 – Messe på polsk

Mandag - Annen påskedag (02. april)
11.00 – Messe på norsk

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 17.10.2018 - 10:50