Lillehammer

Opprettet 1956. Sognet omfatter det nordlige Oppland og i Hedmark dessuten nordenden av Ringsaker kommune (poststedene Brøttum, Lismarka, Mesnali og Sjusjøen). Oppland: Lillehammer, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal, og Nordre Land; fra 20. februar 2010 også Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten. 17.911 km². Historikk. Befolkningsstatistikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har et eget nettsted, se http://lillehammer.katolsk.no/

E-post Lillehammer(at)katolsk(dot)no

Mariakirken

Vigslet 4. desember 2010

Adresse Weidemanns gate 3B, 2613 Lillehammer Adresse Postadresse: Grønstadsgate 32 A, 2609 Lillehammer Telefon  (sognepresten) Bankkonto 2000.07.45635, org.nr. 974 976 137
Messetider

Sogneprest:
P. Reidar Voith (fra 1. august 2015, innsatt 27. september 2015)
Ekstraordinære kommunionsutdelere (inntil 1. januar 2017):
Joseph Voigt, Helge Lindberg, Kåre Hosar, Inger Katarina Ek Brynilsen, Stein Markus Ek Brynilsen, Per Wullum.
Menighetsråd (konstituert 5. mai 2016):
Sognepresten (formann)
Stein Ek Brynilsen (leder og representant i pastoralrådet), Gjøvik  Telefon 908 87 582
Kåre Hosar (nestleder og vara til pastoralrådet), Lillehammer Telefon 906 27 881
Marit Neubauer, Lillehammer (sekretær)
Arek Zielinkiewicz, Lillehammer; Liberatha Mutuyimana, Gjøvik; Mario Ulf Wilhelm Larsson, Gjøvik (medlemmer)
Per Reidar Wullum, Heidal; Yves Sebazungu, Gjøvik (oppnevnte representanter)
Finansråd (fra 1. august 2014):
Just Almås, Zenaida Gonzales Lindberg, Joseph Voigt.

Katolsk Forum

av Webmaster publisert 09.12.2010, sist endret 27.01.2018 - 20:47