Messetider i julen for Mariamenigheten, Lillehammer

Messetider for julen 2018

Søndag 23. desember: 4. søndag i advent.

Rosenkrans fra kl. 10.30, høymesse kl. 11.00 i Mariakirken, Lillehammer

Messe kl. 17.00 i Hunn kirke, Gjøvik

Mandag 24. desember:

Julaften. Midnattsmesse kl. 23.00 i Mariakirken, Lillehammer

Tirsdag 25. desember: 1. juledag

Høymesse kl. 11.00 i Mariakirken, Lillehammer

Messe kl. 17.00 i Hunn kirke, Gjøvik


Onsdag 26. desember: 2. Juledag

Messe kl. 12.00 i Bykirka, Otta

Søndag 30. desember: Søndag i juleoktaven

Rosenkrans fra kl. 10.30

Høymesse kl. 11.00 i Mariakirken, Lillehammer

Messe kl. 1700 i Hunn kirke, Gjøvik.

Tirsdag 1. januar: Høytiden for Guds mor:

Høymesse kl. 1800 i Mariakirken, Lillehammer

 

Se også messetider på menighetens eget nettsted