Messetider for Mariamenigheten, Lillehammer

Særlig i jule- og påskehøytidene og tildels om sommeren må man regne med avvik. Messene er på norsk dersom ikke annet er oppgitt.

Se også en landsomfattende oversikt.

Ordinære messetider for Mariakirken (Lillehammer)

Søndager
Høymesse kl. 1100, mulighet til skrifte fra kl. 1030
Onsdager
Messe kl. 1100
Fredager
Messe kl. 1800, etterfulgt av sakramentstilbedelse; korsvei i fastetiden
Lørdager
Messe kl. 1100, etterfulgt av rosenkransandakt (NB! Er det katekese for barna samme dag, feires messen klokken 1300) 

Gjøvik

Søndager
Messe kl. 1700, mulighet til skrifte fra kl. 1630

Messene feires i Engehaugen kirke, Gjennomfaret 2, 2818 Gjøvik.

Otta

Kontakt sognekontoret eller se lillehammer.katolsk.no for messetider og messested.

Dokka

Kontakt sognekontoret eller se lillehammer.katolsk.no for messetider og messested.

av Webmaster publisert 16.12.2010, sist endret 22.08.2016 - 10:57