Messetider for Mariamenigheten, Lillehammer

Særlig i jule- og påskehøytidene og tildels om sommeren må man regne med avvik. Messene er på norsk dersom ikke annet er oppgitt.

Se også en landsomfattende oversikt.

Endringer kan forekomme, se gjerne lillehammer.katolsk.no.

Ordinære messetider for Mariakirken (Lillehammer)

Søndager
Høymesse kl. 1100. I fastetiden korsvei fra ca. kl. 1040.
1. og 3. søndag i måneden: Kl. 1300 Messe på polsk
Onsdager
Messe kl. 1100
Torsdager
Messe kl. 1800, etterfulgt av sakramentstilbedelse; korsvei i fastetiden
Lørdager
Messe kl. 1100, etterfulgt av rosenkransandakt (NB! Er det katekese for barna samme dag, feires messen klokken 1300) 
Hver 2. lørdag i måneden: Katekese for menighetens barn kl. 1000–1300. Messe kl. 1300.

Gjøvik

Messene feires i Engehaugen kirke, Gjennomfaret 2, 2818 Gjøvik.

Søndager
Messe kl. 1700, unntatt i skolens sommerferie.

Otta

Messene feires i Bykirken, Storgata 21, 2670 Otta.

Messe kl. 1700 på de følgende lørdager i 2017:

 1. mars
 2. april (2. påskedag)
 3. mai
 4. juni

Sommerferie i juli

 1. august
 2. september (Fra denne dag begynner vi å feire messe to ganger i måneden)
 3. september
 4. oktober
 5. oktober
 6. november (NB: Annen messedag enn først planlagt)
 7. november
 8. desember (NB: Annen messedag enn først planlagt)
 9. desember (2. juledag)

Dokka

Messene feires på Dokka bedehus, Storgata 38, 2870 Dokka.

Messe kl. 1700 på de følgende lørdager i 2017:
8. april
6. mai
(sommerferie)
26. august
30. september
28. oktober
25. november
30. desember

av Webmaster publisert 16.12.2010, sist endret 18.03.2017 - 17:11