Messetider for Mariamenigheten, Lillehammer

Særlig i jule- og påskehøytidene og tildels om sommeren må man regne med avvik. Messene er på norsk dersom ikke annet er oppgitt.

Se også en landsomfattende oversikt.

Ordinære messetider for Mariakirken (Lillehammer)

Søndager
Høymesse kl. 1100, mulighet til skrifte fra kl. 1030
Onsdager
Messe kl. 1200
Torsdager
Messe kl. 1800
Fredager
Messe kl. 1830, sakramentstilbedelse fra kl. 1800
Lørdager
Messe kl. 0900, rosenkransbønn fra 0930

Sjoa

Messene feires i Sjoa kapell, Kapellvegen 6, 2670 Otta, siste lørdag i måneden kl. 17:00.

Gjøvik

Messene feires i Engehaugen kirke, Gjennomfaret 2, 2818 Gjøvik, hver søndag kl. 17:00. Presten er tilgjengelig for skriftemål eller samtale fra kl. 16:30.

av Webmaster publisert 16.12.2010, sist endret 03.08.2015 - 12:43