Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2017

 

Fastetiden:

Mariakirken Lillehammer:

Korsvei i kirken fra kl. 10.40, Høymesse kl. 11.00

Gjøvik:

Messe i Engehaugen kirke i Gjøvik hver søndag kl. 17.00

 

Palmesøndag:

Lillehammer:

Høymesse kl. 11.00. 

Gjøvik:

Messe i Engehaugen kirken kl. 17.00.

 

Skjærtorsdag:

Lillehammer:

Skjærtorsdagens høymesse kl. 18.00

Tilbedelse av det aller helligste Sakrament efter messen

 

Langfredag:

Lillehammer:

Langfredagsliturgi kl. 15.00

 

Påskeaften:

Lillehammer:

Påskevigilie kl. 23.00

 

Påskedag:

Lillehammer:

Høymesse kl. 11.00

Gjøvik:

Påskemesse i Engehaugen kirke kl. 17.00

 

2. Påskedag:

Otta:

Påskemesse i Bykirka i Otta kl. 17.00.

 

Se også menighetens hjemmesider: Lillehammer.katolsk.no for mer informasjon!

 

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 18.05.2017 - 14:38