Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2018

 

Palmesøndag, 25. mars 2018 (messebok, side 222)
kl. 10.00 – høymesse med vigsel av palmegrener og prosesjon til kirken
kl. 16.00 – messe på polsk

Tirsdag, 27. april 2018
kl. 18.00 Oljevigselsmesse i St. Olav domkirke i Oslo
Torsdag, 29. april 2018: retrett på vietnamesisk kl. 12.00 – 15.00


HELLIGE TRIDUUM:

Skjærtorsdag, 29. mars 2018
kl. 19.00 høymesse
Feirer vi aftenmesse til minne om Herrens hellige nattverd (m.s. 271)

Langfredag, 30. mars 2018
Faste- og abstinensdag (Fastebud fra 18-60 år og abstinensbud fra fylt 14 år)
kl. 15.00 korsvandring i Moss by
kl. 16.30 langfredagsliturgi
- Herrens lidelseshistorie (Joh 18 ff, m. s. 285)
- Forbønnene
- Tilbedelse av korset
- Utdeling av den hellige Kommunion

Påskeaften, 31. mars 2018
kl. 11.00 -VELSIGNELSE AV PÅSKEMAT
(Poświecenie pokarmów wielkanocnych)
kl. 21.00 påskevigilien
Vi samles til minne og feiring av Herrens oppstandelse.
Vi begynner med vigslingen av ilden og påskelyset. (m. s. 313)


Høytiden for Herrens oppstandelse. (Messeboken, s. 351)

1. Påskedag, 1. april 2018
kl. 10.00 høymesse
kl. 16.00 messe på engelsk

2. Påskedag, 2. april 2018
kl. 10.00 høymesse
kl. 12.00 messe på kroatisk
kl. 16.00 messe på polsk (msza po polsku)


Torsdag, 5. april 2018
Kl. 17.00 – konfirmantundervisning,
- forberedelse til konfirmasjon, foreldremøte
Kl. 19.00 – messe deretter tilbedelse av Det hl. Sakrament

Lørdag, 7. april 2018
Kl. 11.00 - Konfirmasjon
Bp. Gerhard Schwenzer meddeler Fermings Sakrament til 18 av våre ungdommer. Velkommen
Kl. 16.00 – vigiliemesse av barmhjertighetssøndag

Barmhjertighetssøndag, 8. april 2018
kl. 10.00 – høymesse
kl. 16.00 – messe på polsk


Anledning til skriftemål: (okazja do spowiedzi świętej)

Torsdag, den 22. mars: fra kl. 17.00 – 19.00
Lørdag, den 24. mars: fra kl. 10.30 – 13.00 og fra kl. 15.00 – 16.00
Også før messen, eller etter avtale med presten.

 

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 22.06.2018 - 14:03