Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2016

 

Lørdag 19. mars

11:00 messe på norsk

18:00 messe på norsk

19:00 messe på polsk

 

Palmesøndag 20. mars

08:00 trad. lat. messe

09:30 fromesse norsk

11:00 høymesse på norsk

13:00 messe på polsk

14:30 messe på eritreisk

16:00 messe på engelsk

17:00 messe på engelsk v/p. Godwin

19:00messe på polsk

13:30 messe på Nesodden

17:00 messe på Holmlia

 

Mandag  21. mars

17:00 tilbedelse og skriftemål

18:00 messe

 

Tirsdag 22. mars

18:00 oljevigselsmesse i St. Olav kirke, ingen messe i St. Hallvard

 

Onsdag 23. mars

11:00 messe (ikke Kontaktklubb, neste gang 30. mars)

18:00 messe

 

Skjærtorsdag 24. mars

17:00 skjærtorsdagsmesse på polsk

19:00 skjærtorsdagsmesse på norsk

20:30 agapemåltid (sjekk dette- ikke sikkert foreløpig)

20:30 sakramentstilbedelse og skriftemål til midnatt

15:00 skjærtorsdagsmesse i Holmlia kirke

 

Langfredag 25. mars

15:00 pasjonsgudstjeneste på norsk

17:00 pasjonsgudstjeneste på polsk

18:00 sakramentstilbedelse

15:00 pasjonsgudstjeneste i Holmlia kirke

Særkollekt til Det hellige land

 

Påskeaften lørdag 26. mars

10:00 velsignelse av påskemat på polsk frem til kl 13:00

17:00 påskevigilie på polsk

22:00 påskevigilie på norsk

 

Påskedag søndag 27. mars

07:30 messe på polsk

09:30 messe på norsk

10:30 skriftemål

11:00 Påskedagsmesse

12:30 tilbedelse og skrifte

13:00 messe på polsk

16:00 messe på engelsk

17:00 messe på engelsk v/p. Godwin

17:00 messe på Holmlia

 

2. Påskedag, mandag 28. mars

11:00 messe 2. påskedag

13:00 messe 2. påskedag på polsk

17:00 tilbedelse og skriftemål

18:00 messe på norsk

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 09.05.2018 - 14:25