Oslo - Holmlia

Messested, del av St. Hallvard menighet

Messested er den lutherske kirken på Holmlia i Oslo. Messestedets geografiske område er: bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand i Oslo, samt Oppegård, Ski, Enebakk, Ås, og Frogn kommune i Akershus fylke. Sommeren 2001 ble nøkkeltallene beregnet til: Befolkning - ca. 140.300; registerte katolikker - ca. 2.094; katolsk befolkningsandel - ca. 1,49 prosent. (Kun fem menigheter i Norge har flere katolikker: Oslo-St. Olav, Oslo-St. Hallvard, Bergen, Stavanger, og Asker & Bærum.)

Menighetstilhørighet etter postnummer og etter kommune

E-post Holmlia(at)katolsk(dot)no

Holmlia kirke

Adresse Ravnåsveien 28, 1254 Oslo Telefon 23 30 32 00 Telefax 23 30 32 01
Messetider
Foredragsvirksomhet i katolsk regi i Oslo-området

Kontakt:
Alle henvendelser bes rettet til St. Hallvard menighet.
av Webmaster publisert 19.10.2010, sist endret 18.12.2022 - 14:27