Messetider i julen for St. Johannes menighet, Oslo

Messetider for jul 2022 og nytt år 2023

Mandag, 19.desember
Kl. 18.00 Messe på norsk

Tirsdag, 20. desember
Kl. 18.00 Messe på norsk

Onsdag, 21. desember
Kl. 18.00 Messe på norsk

Torsdag, 22. desember
Kl. 18.00 Messe på norsk

Fredag, 23. desember
Kl. 18.00 Messe på norsk
Kl. 19.00 Messe på polsk

Lørdag, 24. desember, julaften
Kl. 13.00 Familiemesse på norsk
Kl. 15.00 Vigiliemesse på engelsk
Kl. 17.00 Vigiliemesse på tamilsk
Kl. 21.00 Vigiliemesse på polsk
Kl. 23.00 Midnattsmesse på norsk

Søndag, 25. desember, Kristi Fødselsfest
Kl. 09.00 Julemesse på polsk
Kl. 11.00 Julemesse på norsk
Kl. 13.00 Julemesse på vietnamesisk
Kl. 15.00 Julemesse på engelsk
Kl. 17.00 Julemesse på tamilsk
Kl. 19.00 Julemesse på spansk

Mandag, 26. desember
Kl. 11.00 Messe på norsk

Tirsdag, 27. desember
Kl. 18.00 Messe på norsk.

Onsdag, 28. desember
Kl. 18.00 Messe på norsk

Torsdag, 29. desember
Kl. 18.00 Messe på norsk

Fredag, 30. desember
Kl. 18.00 Messe på norsk

Lørdag 31. desember
Kl. 18.00 Takksigelsesmesse på norsk
Kl. 19.30 Takksigelsesmesse på polsk
Kl. 21.30 Takksigelsesmesse på tamilsk

Søndag, 1. januar 2023
Kl. 09.00 Messe på polsk
Kl. 11.00 Messe på norsk
Kl. 13.00 Messe på polsk
Kl. 15.00 Messe på engelsk
Kl. 17.00 Messe på tamilsk
Kl. 19.00 Messe på spansk

Mandag, 02. januar 2023
Kl. 18.00 Messe på norsk