Messetider for påsken for St. Johannes menighet, Oslo

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2018

 

Palmesøndag 25. mars
Kl. 09.00 Messe på polsk
Kl. 11.00 Messe på norsk
Kl. 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl. 15.00 Messe på engelsk
Kl. 17.30 Messe på tamilsk
Kl. 19.30 Messe på spansk

Mandag 26. mars
Kl. 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 27. mars
Kl. 08.00 Messe på norsk
OBS. Ingen kveldsmesse kl. 18.00. Oljevigselsmesse i St. Olav domkirke.

Onsdag 28. mars 2018
Kl. 18.00 Messe på norsk

Skjærtorsdag 29. mars 2018
Kl. 11.00 Messe på engelsk
Kl. 13.00 Messe på polsk
Kl. 15.30 Messe på tamilsk
Kl. 18.00 Messe på norsk
Kl. 19.30 Våkenatt på norsk
Kl. 20.00 Våkenatt på tamilsk
Kl. 21.00 Våkenatt på polsk
Kl. 22.00 Våkenatt på vietnamesisk

Langfredag 30. mars 2018
Kl. 09.00 Langfredagsliturgi på tamilsk
Kl. 13.00 Langfredagsliturgi på polsk
Kl. 15.00 Langfredagsliturgi på engelsk
Kl. 18.00 Langfredagsliturgi på norsk
Kl. 20.00 Korsveiandakt på norsk
Kl. 21.00 Fasteandakt på polsk
Kl. 22.00 Korsveiandakt på vietnamesisk

Påskeaften 31. mars 2018 Vigilie for herrens oppstandelse
Kl. 09.00 Velsignelse av påskemat på polsk 1
Kl. 10.00 Velsignelse av påskemat på polsk 2
Kl. 11.00 Velsignelse av påskemat på polsk 3
Kl. 12.00 Velsignelse av påskemat på polsk 4
Kl. 15.00 Vigiliemesse å polsk
Kl. 17.30 Vigiliemesse på tamilsk
Kl. 20.00 Vigiliemesse på engelsk
Kl. 22.00 Vigiliemesse på norsk

Påskedag 1. april HERRENS OPPSTANDELSE
Kl. 08.00 Messe på polsk med prosesjon rundt kirken
Kl. 11.00 Høymesse
Kl. 13.00 Messe på polsk
Kl. 15.00 Messe på engelsk
Kl. 17.00 Messe på tamilsk
Kl. 19.30 Messe på spansk

Mandag 2. april Andre påskedag
Kl. 09.00 Messe på polsk
Kl. 11.00 Messe på norsk
Ingen kveldsmesses kl. 18.00 denne dagen.

 

Korsveiandakter:

  • Torsdager: kl. 18.30 Korsveiandakt på vietnamesisk
  • Fredager: kl. 17.15 Korsveiandakt på norsk kl. 18.45 Fastetids andakt på tamilsk kl. 20.30 Korsveiandakt på polsk
  • Søndager: kl. 17.00 korsveiandakt på tamilsk
av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 19.06.2018 - 13:20