Oslo – St. Olav domkirkemenighet

Opprettet 1843. Sognet omfatter Oslo vest for Akerselva-Trondheimsveien opp til Sinsenkrysset, og avgrenses deretter i nordøst med de følgende østligste postnummerområder fra Sinsenkrysset og nordover: 0488–0587–0588, 0490 og 0496. Ca. 310 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer og etter kommune.

Menigheten har en egen nettside, en blogg og er på Facebook, Twitter og Instagram.

Blogspot Facebook Twitter Instagram

E-post Oslo-St(dot)Olav(at)katolsk(dot)no

St. Olav domkirke

Kirkevigsel 6. august 1897. Egen driftsenhet fra 1. november 2006.

Adresse  Akersveien 12, 0177 Oslo (menighetskontor) Telefon 22 98 21 65 Telefax 22 20 59 40 Bankkonto  3000.32.00813, org.nr. 945879181
Messetider

Foredragsvirksomhet i katolsk regi i Oslo-området
Statistikker

Sogneprest:
P. Pål Bratbak (fra 1. september 2013
Kapellaner:
P. Erik Ruud SM (fra 1. september 2013, i 50% stilling)
P. Wojciech Knutelski (fra 1. september 2014)
P. Dawid Banaś (fra 1. september 2015)
Diakoner:
Diakon Sindre-Jacob Bostad (fra 8. januar 2012)
Diakon Lars Jul-Hansen
Ekstraordinære kommunionsutdelere (fra 1. februar 2013):
Cao Van Nhat, sr. Agatha Cu Thi Bang, sr. Josephine Do Thi Hoa, sr. Therese Hoang Hien, Mai Ba Thanh, Nguyen Duc Tho, Pham Cong Bam, Phan Tuan Khoi, sr. Madeleine Tran Minh Trang, Uong Si Bau, Rosita P. Rodriguez, Marieta Cruz
Ekstraordinære kommunionsutdelere (fra 27. september 2015): 
Maria Tryti, Lina Teh, Lourrene Pader Dalseide, Maria Pereira
Ronalo Estupin, Phil llanos, Probo ("bobby") Naceno, Jose De Claro, Yolanda De Claro, James Mc Govern, Rez Koksvik, Cecilia Rentillo, Gonzalo Solas
Regina Adahada, Tove Terjesen, Lisa McFadden, sr. Ane-Elisabet Røer, Leonie Gelacio, sr. Maria CSJ (Phan Thuy Dai), sr. Elisabeth CSJ (Nguyen Thi Phuong Danh), Maria Fernandes, Anne Sofie Torp
Phil Llanos, Rosita Rodriguez, Susan Romero, Elene Arcaya, Lillibeth Gracia, Jobin Lacob, Steven Reyes
Patricio Quintana
Adphonse Ngenzi, Paul-Henri Geisler
Alzbeta Uherekova, Flor Santamaria, sr. Benedicte Strøm, Isabel Hillestad, Ilse Castellanos Rodriguez, Nguyen Van Long 
Menighetssekretær:
Ketil Åsatun (fra 1. juni 2016)
Karitativ koordinator:
Isabel Hillestad (fra 1. august 2014)
Katekesekoordinator:
Thao Phuong Huynček (fra høsten 2012, 40% stilling, permisjon fra juli 2016)
Mathias Ledum (vikar fra 1. august 2016)
Domorganist:
Otto Christian Odland (50% stilling, fra 15. september 2014)
Domkantor:
Vegar Sandholt (50% stilling, fra 15. september 2014)
Frivillige kontormedarbeidere:
Henriette Teige, Maria Tryti
Vaktmester:
Francis Subramaniam
Renhold:
Jimmy Ross
Menighetsråd:
Sognepresten, Joanna Danuta Bock, Iwona Hansen, Rez Ong Esmeña Koksvik, Huyen Nguyen, Nicola Sekulic, Anne Sofie Torp og Pål de Vibe  
Finansutvalg (fra 1. september 2014): 
Pablo Barrera, Pedro Barrera, Lars-Ole Djupedal, Telesforo "Phil" Llanos, diakon Sindre-Jakob Bostad
Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.
Geistlige i Akersveien 5:
Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.
Geistlige i Akersveien 6A:
p. Henry Thura Zaw Min
Geistlige i Akersveien 6B:
p. Bharath Villavarayen. p. Joel Tobón
Geistlige i Akersveien 12:
p. Pål Bratbak
Geistlige i Akersveien 16B:
p. Amando Alfaro, p. Charles-Placide Ngboko Zondo, p. Wojciech Knutelski, p. André-Marie Le Thien Vinh, p. Dawid Banaś, p. Godwin Adahada, p. Rooni Isshak Hanna Yousif
Geistlige i Nordahl Bruns gt 13:
Mgr. Torbjørn Olsen, p. Marinko Pervan
Dominikanere i St. Dominikus, Neuberggt. 15:
(Se St. Dominikus)
Øvrige geistlige i sognet:
Biskop emeritus Gerhard Schwenzer SS.CC., p. Carlo Chiesa, p. Øystein Lund

Det finnes en (ufullstendig) liste over kirker oppkalt etter den hellige Olav.


Øvrige kirker i sognet

St. Dominikus kirke
Kirkevigsel 2. oktober 1927
Adresse Neuberggaten 15, 0367 Oslo (Majorstua)
Messetider
St. Josephs kirke
Kirke fra 1. januar 2007
Adresse Akersveien 6, 0177 Oslo
Messetider

Kapeller

Biskopens kapell
Adresse Akersveien 5, 0177 Oslo
De vietnamesiske martyrers kapell
Adresse Fredensborgveien 24, 0177 Oslo
Sta. Katarinahjemmets kapell
Adresse Gjørstads gate 9, 0367 Oslo (Majorstua)
St. Josephsøstrenes kapeller på Grefsen
Adresse Brannvaktveien 5, 0489 Oslo
Adresse Glads vei 23, 0489 Oslo
Mariahusets kapell
Adresse Erling Skjalgssons gate 2, 0267 Oslo (Frogner)

Kommuniteter

St. Dominikus kloster (kirke)

Dominikanerinnene av Notre-Dame de Grâce (kapell)

Sta. Katarinahjemmet

St. Josephsøstrene av Chambéry

  • Provinsialat (kapell)
  • St. Josephsøstrenes Hjem (kapell)

Retrettsentere

St. Joseph retrettsenter

Legordener og bevegelser

Legdominikanerne

Legfransiskanerne

Legmaristene

Focolare


St. Sunniva skole

St. Eystein presteseminar

Mariahuset

Kapell:
Adresse Erling Skjalgsons gate 2, 0267 Oslo Telefon 22 55 33 87

Studenthjem/gjestehus

Sta. Katarinahjemmet:
Adresse Gjørstadsgate 9, 0367 Oslo Telefon 23 21 54 10

 

av Webmaster publisert 07.12.2010, sist endret 26.01.2017 - 15:24