Messetider for julen for St. Olav domkirkemenighet, Oslo

Messetider for julen 2018

 

24. DESEMBER JULAFTEN

St. Olav domkirke

13.00 Barnemesse (norsk)

15.00 Barnemesse (norsk)

17.30 Messe (vietnamesisk)

20.30 Messe (polsk)

22.30 Juleandakt

23.00 Pontifikal midnattsmesse

 

St. Joseph kirke

11.00 Messe (kroatisk)

13.00 Messe (tagalog)

15.30 Messe (spansk)

17.30 Messe (vietnamesisk)

19.30 Messe (fransk)

21.30 Messe (litauisk)

 

25. DESEMBER FØRSTE JULEDAG

St. Olav domkirke

08.00 Messe (polsk)

09.30 Messe (engelsk)

11.00 Pontifikalmesse

13.00 Messe (tagalog)

14.30 Messe (polsk)

18.00 Messe (engelsk)

19.30 Messe (norsk)

 

St. Joseph kirke

09.30 Messe (norsk)

11.00 Messe (kroatisk)

12.30 Messe (spansk)

14.30 Messe (litauisk)

16.00 Messe (fransk)

18.00 Messe (italiensk)

 

26. DESEMBER ANDRE JULEDAG (Den hellige Stefan)

St. Olav domkirke

09.00 Messe (polsk)

11.00 Messe (norsk)

18.00 Messe (norsk)

 

St. Joseph kirke

09.00 Messe (vietnamesisk)

14.00 Messe (cebuano)

 

St. Joseph kirke

27/12 – 29/12: 09.00 Messe (vietnamesisk)

27/12: 13.00 Messe (ungarsk)

28/12: 18.00 Messe (tagalog)

 

30. DESEMBER SØNDAG (Den hellige familie)

St. Olav domkirke

08.00 Messe (polsk)

09.30 Messe (engelsk)

11.00 Høymesse

13.00 Messe (kaldeisk)

14.30 Messe (polsk)

16.00 Messe (polsk)

18.00 Messe (engelsk)

19.30 Messe (norsk)

 

St. Joseph kirke

09.30 Messe (norsk)

11.00 Messe (kroatisk)

12.30 Messe (spansk)

16.00 Messe (fransk)

 

31. DESEMBER NYTTÅRSAFTEN

St. Olav domkirke

11.00 Messe (norsk)

18.00 Takksigelsesmesse (norsk)

19.00 Takksigelsesmesse (polsk)

 

St. Joseph kirke

09.00 Messe (vietnamesisk)

11.00 Takksigelsesmesse (kroatisk)

16.00 Takksigelsesmesse (tagalog

18.00 Takksigelsesmesse (fransk)

19.30 Takksigelsesmesse (spansk)

 

1. JANUAR 2018 (Guds hellige mor Maria)

St. Olav domkirke

11.00 Høymesse

13.00 Messe (tagalog)

14.30 Messe (polsk)

18.00 Messe (engelsk)

 

St. Joseph kirke

11.00 Messe (kroatisk)

12.30 Messe (spansk)

15.00 Messe (fransk)

 

St. Olav domkirke:

Fra torsdag 27.12 til lørdag 30.12 gjelder hverdagens messetider, men det feires ikke messe kl. 08.00.

 

Se også messetider på menighetens eget nettsted