Messetider for julen for St. Olav domkirkemenighet, Oslo

Messetider for julen 2017


24. desember – 4. søndag i advent, og julaften:

Søndagsmesser i St. Olav (4. søndag i advent)
08.00: Messe (Polsk)
09.30: Messe (Engelsk)
11.00: Messe (Norsk)

Søndagsmesser i St. Joseph (4. søndag i advent)
09.30 Messe Polsk

Julemesser:

St. Olav domkirke:
13.00 Barnemesse (norsk)
15.00 Barnemesse (norsk)
17.30 Messe (vietnamesisk)
20.30 Messe (polsk)
22.30 Juleandakt
23.00 Pontifikal midnattsmesse (norsk)

St. Joseph kirke:
11.00 Messe (kroatisk)
13.00 Messe (tagalog)
15.30 Messe (spansk)
17.30 Messe (vietnamesisk)
20.00 Messe (fransk)

Mandag 25. desember - Første juledag:

St. Olav domkirke
08.00 Julemesse (polsk)
09.30 Julemesse (engelsk)
11.00 Pontifikal høymesse (norsk)
13.00 Julemesse (tagalog)
14.30 Julemesse (polsk)
16.00 Julemesse (italiensk)
18.00 Julemesse (engelsk)
19.30 Julemesse (norsk)

St. Joseph kirke
09.30 Julemesse (norsk)
11.00 Julemesse (kroatisk)
12.30 Julemesse (spansk)
14.00 Julemesse (kaldeisk)
16.00 Julemesse (litauisk)
18.00 Julemesse (fransk)

26. desember - Andre juledag (Den hellige Stephan):

St. Olav domkirke
11.00 Messe (norsk)
13.00 Messe (polsk)
18.00 Messe (norsk)


Søndag 31. desember – Den hellige familie og Nyttårsaften

St. Olav domkirke
08.00: Messe (polsk)
09.30: Messe (engelsk)
11.00: Høymesse (norsk)
14.30: Messe (polsk)
16.00: Messe (tagalog)
18.00 Takksigelsesmesse (norsk)

St. Joseph kirke
09.30: Messe (norsk)
11.00 Messe (kroatisk)
12.30 Messe (spansk)
16.00 Messe (fransk)
18.00 Messe (engelsk)


1. januar 2018:

St. Olav domkirke
11.00 Høymesse (norsk)
15.00 Messe (polsk)
18.00 Messe (engelsk)

St. Joseph kirke
11.00 Messe (kroatisk)
12.30 Messe (spansk)
15.00 Messe (fransk)
18.00 Messe (tagalog)

 

Se også messetider på menighetens eget nettsted