Messetider for Vår Frue menighet, Porsgrunn

Særlig i jule- og påskehøytidene og tildels om sommeren må man regne med avvik. Messene er på norsk dersom ikke annet er oppgitt.

Se også en landsomfattende oversikt.

Ordinære messetider for Vår Frue kirke (Porsgrunn)

Søndag
09.30 Fromesse
11.00 Høymesse
Første søndag i måneden:
15.00 Messe på polsk  
Annen søndag i måneden:
14.00 Messe på vietnamesisk  
Tredje søndag i måneden:
15.00 Messe på polsk 
Fjerde Søndag i måneden:
13.00 Messe på engelsk  
Tirsdag
18.00 Messe på norsk
Onsdag
11.00 Kirkekaffe og formiddagstreff
Annen onsdag i måneden:
17.00 Messe for filippinsk gruppe. Kirkekaffe.
Torsdag
18.00 Messe på norsk, med sakramentstilbedelse etter messen, og mulighet til skriftemål
Fjerde fredag i måneden:
18.00 Tradisjonell Latinsk Messe –  Kirkekaffe.

Ordinære messetider for Drangedal

Messe i Smiekra samfunnshus to ganger i måneden.


Ordinære messetider for Kragerø

Messe to lørdager i måneden kl. 12.00 i St. Antonius kapell, Kirkegata 20 (inngang Løkkebakken).

av Webmaster publisert 16.12.2010, sist endret 17.03.2022 - 10:41