Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2018


25. mars (palmesøndag)

09:30  Fromesse

11:00  Høymesse

13:00  Messe på polsk

 

28. mars

10:30  Korsvei

11:00  Messe

11:30  Formiddagstreff

 

29. mars (skjærtorsdag)

18:00  Høymesse

19:00 - 21:00  Tilbedelse og mulighet for skriftemål

 

30. mars (langfredag)

11:00 - 14:00  Korsvei og skriftemål på polsk

15:00  Langfredagsliturgi

 

31. mars

11:00  velsignelse av påskemat på polsk

11:30  velsignelse av påskemat på polsk

12:00  velsignelse av påskemat på norsk

21:00  Påskevigilie

 

1. april (påskedag)

11:00  Høymesse

15:00  Messe på polsk

18:00  Messe i Mo Kyrkje

 

2. april (2. påskedag)

12:00  Messe i Rjukan kapell

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 23.03.2018 - 12:58