Dekret

Opprettelse av St. Eystein presteseminar i Oslo katolske bispedømme

Allerede i 1953, ved omgjøringen av Det apostoliske vikariat for Oslo til ordinært bispedømme, fremholdt pave Pius XII i konstitusjonen "Faustum profecto" av 29. juni 1953 at han ville at et seminar for prestestudenter ble dannet så snart som mulig. Med grunnlag i blant annet den tilskyndelse konstitusjonen gir og de oppfordringer og retningslinjer som følger av kanonisk rett, beslutter jeg med virkning fra 1. mars 2006 å etablere et eget seminar i bispedømmet for utdannelse av prester. Seminaret skal inntil videre ha tilhold i Bispegården, Akersveien 5, i Oslo.

Nåværende studenter tilsluttes seminaret. De fortsetter ved sine respektive studiesteder og under de tilsyn de i dag har. Nåværende veiledningsråd fortsetter i henhold til sitt mandat til 1. september dette år. Rådet forutsettes i denne tiden å samarbeide med seminarets ledelse, særlig rektor, som tiltrer veiledningsrådet ved etableringen av seminaret.

Oslo, den 15. februar 2006

signatur.gif
Bernt Eidsvig Can.Reg.
Biskop

av Webmaster publisert 17.02.2006, sist endret 17.02.2006 - 14:12