Katolsk Forum i Asker og Bærum

Se også Foredragsvirksomhet i katolsk regi i Oslo-området


Sted:
Menighetssalen, Mariakirken, Nyveien 17, Stabekk
Kontaktperson:
Benedicte Brøgger, Tlf: 951 17 228

Program høsten 2018

Søndag 21. oktober:

Foredrag ved professor em. Bernt T. Oftestad: «Kunsten å dø. Visdom fra Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter».

Bernt Torvild Oftestad er professor emeritus i europeisk kulturhistorie med særlig vekt på kirkehistorie ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo. Oftestad har publisert bøker og artikler innen områdene historiografi, reformasjonshistorie og moderne kirkehistorie. Han har gitt ut boken Sigrid Undset. Modernitet og katolisisme i 2003 og har skrevet artikkelen «Livet, loven og nåden i Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter» i Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn, 2015.

 

Søndag 18. november:

Foredrag ved biskop Bernt Ivar Eidsvig Can. Reg. : «Om helliggjørelse».

Biskop Bernt Ivar Eidsvig sa på  festen for Herrens fremstilling i tempelet 2. februar 2018: «Jeg utroper 2018 til et hellighetens år, for at alle troende i Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift på ny kan oppvekke gleden i Guds miskunnsrike vennskap». Hva har skjedd i «Hellighetens år?»

 

Søndag 9. desember:

Adventsforedrag ved Wolfgang Plagge: «Hva helliger musikken?»

Wolfgang Plagge filosoferer over temaet hellighet i musikk – «sacred music». Hva kjennetegner den?

 

Alle velkommen!

Alle foredragene holdes i menighetssalen i Mariakirken, Nyveien 17, Stabekk, søndag etter høymessen, ca. kl. 12.30. 

av Webmaster publisert 19.09.2010, sist endret 14.09.2018 - 09:21