Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2018

OBS Endringer forekommer! Sjekk menighetens hjemmeside.

 

Søndag 25. mars. PALMESØNDAG:
08.00 Messe på polsk
09.30 Messe på engelsk
11.00 Messe på norsk
13.00 Messe på polsk
14.00 Velsignelse av palmegren (m.salen)
14.30 Messe på vietnamesisk
16.00 Messe på tagalog
17.30 Messe på engelsk
19.00 Messe på polsk

Torsdag 29. mars - SKJÆRTORSDAG:
12.00 Messe på engelsk
14.00 Messe på polsk
16.00 Messe på vietnamesisk
18.00 Messe på norsk
VÅKENATT
19.30-20.00 SKUFF ungdomslag
20.00-20.30 Tamilsk gruppe
20.30-21.00 Spansk gruppe
21.00-21.30 Polsk gruppe
21.30-22.00 Engelsk gruppe
22.00-22.30 Vietnamesisk gruppe
22.30-23.00 Unge Voksne
23.00-00.00 Felles
23.45 Høytidelig overføring av sakramentet

Fredag 30. mars - LANGFREDAG:
11.00 Liturgi på engelsk
13.00 Liturgi på vietnamesisk
15.00 Liturgi på norsk
16.30 Økumenisk korsvei i byen (Oppmøte ved St. Svithuns kirken)
17.00 Liturgi på polsk.
19.00 Liturgi på spansk.

Lørdag 31. mars - PÅSKEAFTEN:
10.00-13.00 Velsignelse av påskemat
11.00 Epitaphios etter bysantinsk ritus i kapellet
12.00 Liturgien etter bysantinsk ritus i kapellet
13.00 Velsignelse av påskemat i kapellet (Ukrainsk)
14.00 Vigilie på polsk
16.00 Vigilie på engelsk
18.30 Vigilie på vietnamesisk
22.00 Vigilie på norsk

Søndag 01. april - HERRENS OPPSTANDELSE:
07.00 Messe på polsk
09.30 Messe på engelsk
11.00 Høymesse på norsk
13.00 Messe på polsk
14.30 Messe på vietnamesisk
16.00 Messe på litauisk
17.30 Messe på engelsk
19.00 Messe på spansk

Mandag 02. april - ANDRE PÅSKEDAG:
11.00 Messe på norsk
13.00 Messe på polsk
14.30 Messe på vietnamesisk
16.00 Messe på polsk- Egersund


av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 20.03.2018 - 15:28