Messetider i julen for St. Olav menighet, Tønsberg

Messetider for julen 2017

Søndag 24.12.2017 – 4. advent/juleaften:
Kl. 09.00 søndagsmesse på polsk
Kl. 11.00 søndagsmesse på norsk
Kl. 15.00 julemesse på litauisk
Kl. 23.00 julemidnattsmesse på norsk

Mandag 25.12.2017 – 1. juledag:
Kl. 09.00 julemesse på polsk
Kl. 11.00 julemesse på norsk

Tirsdag 26.12.2017 – 2. juledag:
Kl. 11.00 messe på norske
Kl. 14.00 julemesse på vietnamesisk

Fra onsdag 27. til lørdag 30.12.2017 - juleoktaven
Kl. 18.00 messe på norsk

Søndag 31.12.2017 – Den hellige familie/nyttårsaften:
Kl. 09.00 messe på polsk
Kl. 11.00 høymesse på norsk

Mandag 1.1.2018 – Høytiden for Guds hellige mor Maria/nyttårsdag:
Kl. 11.00 høymesse på norsk