Støtt Caritas’ arbeid i Irak!

Situasjonene i Nord-Irak er desperat for tusenvis av kristne og andre internt fordrevne. Gi ditt bidrag til hjelpearbeidet her.

Les mer
 

St. Olav domkirke

Kirkevigsel 6. august 1897. Egen driftsenhet fra 1. november 2006.

E-post domkirken(at)okb(dot)katolsk(dot)no

Menighet:
St. Olav menighet, Oslo
Adresse:
Adresse Akersveien 1, 0177 Oslo Telefon 23 21 95 00, 23 21 95 26 Bankkonto 1503.03.38917
Rektor:
P. Pål Bratbak (fra 1. september 2013)
Domkirkeråd:
Domkirkens rektor
Rektor for St. Josef kirke
Rektor for St. Eystein presteseminar
Bispedømmets eiendomsforvalter 
Helene Lund (sekretær – fra 18. februar 2008)
Organist:
Helge Landmark (fra 1. november 1997)
Sakristan:
Sr. Maria Nguyen thi Hong (deltid)
Regnskapsmedarbeider:
Mirabella Andrew (i 20% stilling, fra 5. mars 2008)

Orgelet


Billedgallerier