Orgelet i St. Olav domkirke i Oslo

Spillepulten
Spillepulten
Fasade med spanske trompeter

Det første orgelet, bygget av orgelbygger Brantzæg, var på plass til innvielsen i 1856. Det hadde "smukke bløde toner" (Christiania-Posten, 26. august 1856). Det var i bruk i ca. 40 år, inntil firmaet Olsen-Jørgensen i 1899 leverte et orgel på 13 stemmer.

Dette sto til 1970-årene, da det nåværende orgelet ble bygget (1976) i "neobarokk" stil av firmaet J. H. Jørgensen i Oslo. 2 man. og pedal, 20 stemmer.

I 2002 ble orgelet omintonert av firmaet Henrik Brinck Hansen, og mindre oppgraderinger/ombygginger ble gjort.

Orgelet har imidlertid noen grunnleggende svakheter mht. klang og teknisk oppbygging, og på lengre sikt tenker man seg et nytt orgel som er bedre tilpasset kirkerommet og bruksområdet. En orgelkomite er opprettet.

Som en kuriositet kan nevnes at 1899-orgelet (med unntak av fasaden) fortsatt er i bruk i Nordfold kirke i Nordland. Fasaden er også delvis i behold, i privat eie i Oslo.

Nytt orgel i 2025

I 2022 ble det bestilt et nytt orgel fra Br. Thorkildsen orgelbyggeri. Dette orgelet vil få 30 stemmer, og er planlagt levert i 2025.

Verkbeskrivelse

Grand Orgue er foreslått med 11 stemmer med mensurer etter Johann Andreas Silbermann, supplert av Viole de Gambe 8’ og Flute Harmoniq 8’ fra Aristide Cavaillè-Coll. (Spilles fra 1. manual.)

Rècit er foreslått med 13 stemmer med mensurer i sin helhet fra Cavaillè-Coll. (Spilles fra 2. manual.)

Pèdale er foreslått delt med en fremre avdeling på 3 stemmer og de største stemmene bakerst i tårnrommet. Pipene har mensur etter Silbermann, med unntak av Contrebasse 16’ og Bombarde 16’ som har mål fra Br. Torkildsens orgel i Nidarosdomen.


Disposisjonen til Br. Thorkildsen-orgelet (2025)

Manual I (hovedverk)   Manual II (i svell)   Pedal
Bourdon 16'
Montre 8'
Viole de Gambe 8'
Bourdon 8'
Flûte harmonique 8’
Prestant 4'
Nazard 2 2/3'
Doublette 2'
Tierce 1 3/5'
Fourniture IV 1'
Trompette 8'
  Flûte Traversière 8'
Viole de Gambe 8'
Bourdon 8'
Voix céleste 8'
Prestant 4'
Flûte octaviante 4'
Octavin 2'
Nasat 3'
Ters 1 3/5'
Basson 16'
Trompette 8'
Basson-Hautbois 8'
Clairon 4'
  Bourdon 16'
Montre 8'
Prestant 4'
Contrebasse 16'
Bombarde 16'
Trompette 8'

Disposisjonen til J. H. Jørgensen-orgelet (1976)

Manual I (hovedverk)   Manual II (i svell)   Pedal
Principal 8'
Rørfløyte 8'
Oktav 4'
Spissfløyte 4'
Oktav 2'
Mixtur III
Trompet 8'
  Spissgamba 8'
Vox celeste 8'
Gedakt 8'
Principal 4'
Rørfløyte 4'
Blokkfløyte 2'
Sedecima 1'
Sesquialtera II
Obo 8'
Tremulant
  Subbass 16'
Gedaktbass 8'
Koralbass 4'
Fagott 16'

Disposisjonen til Olsen-Jørgensen-orgelet (1899)

Manual I   Manual II   Pedal
Principal 8'
Gamba 8'
Fløyte Dobbio 8'
Oktav 4'
Fløyte 4'
Trompet 8'
  Aeoline 8'
Gedacht 8'
Fugara 4'
Cor Anglais 8'
  Subbass 16'
Oktavbass 8'
Cello 8'
av Webmaster publisert 11.06.2008, sist endret 17.08.2022 - 09:16