Sjelesorg i fengsler

Fengselsprest: E-post til fengselsprest

P. Joseph Mulvin OP er fengselsprest for

  • Oslo fengsel
  • Ullersmo fengsel med Krogsrud avdeling
  • Ila fengsel og forvaringsanstalt
  • Drammen fengsel
  • Bretveidt fengsel, forvarings- og sikringsanstalt
  • Kongsvinger fengsel

Hele ansvaret for sjelesorgen i øvrige fengsler ligger i den enkelte menighet. Se en oversikt over menighetene.  For sjelesorg på andre språk enn norsk, se den enkelte menighet eller innvandrersjelesorgen.

av Heidi Øyma publisert 11.02.2016, sist endret 25.06.2018 - 01:45