Sjelesorg i fengsler

Fengselsprest: E-post til fengselsprest

P. Joseph Mulvin OP er fengselsprest for

Oslo fengsel
Ullersmo fengsel med Krogsrud avdeling,
Ila fengsel og forvaringsanstalt
Drammen fengsel
Bretveidt fengsel, forvarings- og sikringsanstalt.

Hele ansvaret for sjelesorgen i øvrige fengsler ligger i den enkelte menighet. En oversikt over menighetene finnes her.  For sjelesorg på andre språk enn norsk, se den enkelte menighet eller innvandrersjelesorgen.

av Heidi Øyma publisert 11.02.2016, sist endret 16.06.2016 - 14:40