Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Husholdning, vaktmestertjeneste og resepsjon

Hushold: E-post til det biskoppelige hushold
Melita Španić (bestyrerinne – fra 28. november 2005/15. juli 2010)
Neil Bobier (assisterende bestyrer – fra 1. oktober 2012)
Dominika Horeczy (fra 15. september 2008)
Renante G. Lapiz (fra 1. desember 2008)
Rachel Deverala Lund (fra 12. april 2010)
Kathy Myint (fra 12. april 2010)
Anne Randi Antonsen Kvamme (fra 1. november 2012)
Marina Juranović (fra 15. mars 2014)
Vaktmestere Akersveien 5/14/16: E-post til vaktmester
Anton Francis Subramaniam (fra 1. oktober 1988)
Jonas Pocius (fra 1. april 2008)
Probo ("Boby") Jacinto Naceno
Resepsjon:
Iwona Hansen (fra 1. april 2011)