Interne organer

Arbeidsmiljøutvalg

E-postamu(at)okb(dot)katolsk(dot)no

E-postamu(at)anonym(dot)katolsk.no - Hele arbeidsutvalget

E-postamu(dot)ansatte(at)annonym.katolsk.no - Kun ansattes representanter og Verneombudet.

De ansattes representanter:

Maria Fongen
Peter Bjerke
Kathrine Låver

Ledelsens representanter:
Anne-Mette Ringdal
Torbjørn Olsen
Hans Rossiné
Sindre Bostad (vara)

Rådgivningsgruppe

Rådgivningsgruppe ved avskjeds- og forflytningssaker for sogneprester, jf. kan. 1742, § 1 CIC; valgt av presterådet 3. oktober 2016 etter forslag fra biskopen.

Medlemmer:
P. Piotr Pisarek OMI
Dom Alois Brodersen Can.Reg.
P. Carlo Le Hong Phuc
P. Frode Eikenes
P. Roman Kunkel OMI
P. Claes Tande

Verneombud

E-postverneombud(at)okb(dot)katolsk(dot)no

Peter Bjerke


Personvernombud

E-postpersonvernombud(at)okb(dot)katolsk(dot)no

Mats Tande

av Mats Tande publisert 05.10.2015, sist endret 14.06.2021 - 09:56