Interne organer

Arbeidsmiljøutvalg

E-postamu(at)okb(dot)katolsk(dot)no

De ansattes representanter:
Ingebjørg Tori Thorp (leder)
Melita Španić
Paul Marić (verneombud)
Iwona Hansen (vara)
Ledelsens representanter:
Anne-Mette Ringdal
Torbjørn Olsen
Hans Rossiné (vara)

Rådgivningsgruppe

Rådgivningsgruppe ved avskjeds- og forflytningssaker for sogneprester, jf. kan. 1742, § 1 CIC; valgt av presterådet 3. oktober 2016 etter forslag fra biskopen.

Medlemmer:
P. Piotr Pisarek OMI
Dom Alois Brodersen Can.Reg.
P. Carlo Le Hong Phuc
P. Frode Eikenes
P. Roman Kunkel OMI
P. Claes Tande

Verneombud

E-postverneombud(at)okb(dot)katolsk(dot)no

Paul Marić


Personvernombud

E-postpersonvernombud(at)okb(dot)katolsk(dot)no

Mats Tande

av Mats Tande publisert 05.10.2015, sist endret 20.04.2017 - 14:35