Kateketisk senter

Det Kateketiske Senter ble opprettet 1972. I perioden 2014–2020 var senterets virksomhet en del av Oslo katolske bispedømmes pastoralavdeling, som i 2020 skiftet navn tilbake til Kateketisk senter.

Oslo katolske bispedømmes familiesenter ble opprettet i september 2000. I 2014 ble senteret en del av pastoralavdelingens virksomhet.

Kateketisk senter har egne nettsteder, se https://www.katekese.no og https://www.blilys.no, og er på Facebook. Opplegg for søndagsskolen (evangelieforklaring for barn) finnes under https://www.blilys.no

E-post katekese(at)okb(dot)katolsk(dot)no

Adresse Akersveien 25, 0177 OsloTelefon 23 21 94 30 Bankkonto 3000.22.48014

Avdelingsleder:
P. Oddvar Moi (fra 16. november 2020) – biskoppelig vikar for det kateketiske arbeide
Medarbeidere:
Maria Elizabeth Fongen (familiepastoral rådgiver, fra 26. juni 2002, 80% stilling)
Camilla Cselenyi (rådgiver, fra 14. juni 2007)
Terese Ranek (katekesemedarbeider, fra 1. mars 2021)
Julian Asperheim (videojournalist, fra 1. august 2021, ⅔ stilling)

Se også:

av Mats Tande publisert 16.08.2012, sist endret 23.07.2021 - 15:01