Grorud

Bakgrunn: Usikre områder nord
Et bedre bilde på de uavklarte områder i søndre del av den fremtidige Grorud-menigheten.

Kartet ved siden av forklarer kanskje tydeligere problemstillingene mellom «Grodudmenigheten» og avgrensningen i sør mot St. Olav og St. Hallvard. 

Disen, Tonsen og Sinsen er områder som har greie kommunikasjoner både inn mot sentrum og opp langs Trondheimsveien til Bredvet. 

Dessuten ligger områdene nokså nær St Josephsøstrenes hjem på Grefsen. Der er det  kapell, og det kan godt tenkes at endel av katolikkene i dette område føler seg trukket den veien (altså inn i et område som vil fortsette å tilhøre St Olav menighet). Men Grefsen er ikke noen katolsk menighet. Hvor folk fore­trekker å gå til messe i katolske kapeller (altså kirker som ikke er sogne­kirker) kan ikke være alene avgjørende. Verken på Grefsen  - eller for den saks skyld Lunden kloster, som  også oppsøkes av mange – er det menighets­funksjoner som religions­under­visning for barn, ekteskaps­forberedelser, brylluper, menighetsråd.

Løren og Økern er områder som også ligger «på vippen». Om noen år vil en ny T-banelinje skjære inn i området, men kanskje uten at den vil tippe menighets­preferansene i noen bestemt retning.

Trosterud og Hellerud ligger på østsiden av Groroddalen. Med bil er det klart lettest å komme til Bredtvet (men da gjennom bompenge­ringen), og det går også en buss – riktignok med stoppe­sted i nordre ytterkant av Trosterud. På den annen side ligger områdene ved en T-banelinje som fører inn til nær St. Hallvard (og tre stans senere til nær St. Olav).  

av Mats Tande publisert 03.02.2013, sist endret 03.02.2013 - 15:53