Ordenssamfunn, legordener og bevegelser i Oslo katolske bispedømme