Øvrige kommisjoner, råd og utvalg

Se også de råd og kommisjoner som hører inn under Norsk katolsk bisperåd.

Kirkekunstkommisjonen (1964)

Medlemmer:
Jørn Nilsen
Liv Benedicte Nielsen
Sekretær (fra 15. juli 2011):
Gunhild Ficarra

Justitia & Pax – kommisjonen for Rettferdighet og Fred (1985)

Se egen nettside.


Økumenisk kommisjon

Medlemmer:
Sr. Else-Britt Nilsen OP (leder)
P. Arne Marco Kirsebom SS.CC.
P. Paweł Wiech
Helene Lund

Fagetisk råd

Opprettet 2003. Har medansvar for behandling av mistanker/anklager om seksuelle overgrep begått av kirkelige medarbeidere, se Oslo katolske bispedømme "Beredskapsplan - Prosedyrer når kirkelig medarbeider er mistenkt for eller har gjort seg skyldig i seksuelle overgrep og grenseoverskridende seksuell adferd".

Medlemmer (fra 1. mai 2013):
Georg Fredrik Rieber-Mohn (leder)
Huan Nguyen (medlem)
Liv Marit Meyer Petersen (medlem)
Diakon Sindre-Jacob Bostad (medlem)
Kontaktpersoner (fra 1. mai 2013):
Oslo katolske bispedømme: Jorån Heggtveit, p. Erik Ruud SM
Trondheim stift: Lena Tande, Patrick Kermit

Kommisjonen for det permanente diakonat

Opprettet 15. februar 2010.

E-post diakonkommisjon@okb.katolsk.no

Medlemmer (fra 15. februar 2010):
Biskop Bernt Eidsvig (formann)
Sr. Else-Britt Nilsen OP (koordinator, gjenutnevnt 20. august 2014)
P. Arne Marco Kirsebom SS.CC. (gjenutnevnt 20. august 2014)
P. Nguyen Thanh Phu (gjenutnevnt 20. august 2014)
Diakon Henrik von Achen (gjenutnevnt 20. august 2014)
Psykolog Elisabeth Haarstad (fra 1. januar 2013)
Diakon Georg Aker (utnevnt 20. august 2014)

Utnevnelsene gjelder i fire år.

Sekretær for kommisjonen:

Biskop Grans minnefond

Stiftet 1. januar 2009, med midler etter biskop John Willem Gran (1920-2008).

Styremedlemmer (fra 15. februar 2010):
Georg Fredrik Rieber-Mohn
John Rein
Bjørn Øiulfstad
Sekretær: E-post til økonomen
Oslo katolske bispedømmes økonom

St. Josefs fond for kirkebygging


Den hellige Josefs fond for kirkebygging

Etablert 1. mai 2012.